Waterloo Savaşı

Waterloo Savaşı: Napolyon’u Bitiren Savaş

Waterloo Savaşı Kısa Özet

Waterloo Savaşı 16-18 Haziran 1815 tarihlerinde gerçekleşen, Napolyon’un mutlak yenilgisiyle sonuçlanan ve Avrupa’da 23 yıldır aralıksız süren savaşları bitiren muharebedir. Belçika’nın Waterloo kasabasının yakınlarında gerçekleşmiştir.

Fransız Devrimi

1791′de Fransa kralı XVI Louis’in devrilmesi ve cumhuriyetin ilanıyla beraber, Avrupa monarşilerinin başındaki hanedanlar endişelendi. Avusturya ve Prusya hanedanları, Avrupa krallıklarını, devrik Fransız kralını desteklemeye davet etti. Bunun üzerine Fransız Cumhuriyeti, Avusturya ve Prusya’ya savaş ilan etti ve Fransız Devrim Savaşları denen ve amacı Fransız Devrimi’ni korumak olan savaşlar silsilesi başladı. Bu savaşlar esnasında yıldızı parlayan askeri kökenli general Napolyon Bonapart, Kasım 1799’da bir darbe ile iktidara geldi.

Waterloo Savaşı

Fransız Devrim Savaşları

1792-1802 yılları arasında, Fransız Devrim Hükümeti ile Avrupalı devletler arasında yaşanan, Fransız Devrim Orduları’nın askeri teknoloji ve askeri gelişmeler yönünden üstünlüğü sayesinde zaferler kazanarak, hakimiyetini İtalya ve Rhineland’a kadar genişlettiği savaşlar bütünüdür. Savaşta çok sayıda asker aldı ve modern askeri seferberlik halinin ilk örnekleri görüldü. Fransız Devrim Savaşları, Birinci Koalisyon ve İkinci Koalisyon olarak ikiye bölünür. Fakat ikisinde de Fransa, aralıksız olarak İngiltere ile savaşmıştı. 1802 yılında Amiens Antlaşması ile düşmanlıklar bir süreliğine ertelense de kısa süre sonra Napolyon Savaşları patlak vermişti.

Waterloo Savaşı

Napolyon Savaşları

Fransız Devrim Savaşları’nın ardından, Napolyon önderliğindeki Fransa ile Avrupa’nın diğer güçlü ülkeleri arasında gerçekleşen savaşlar bütünüdür. 1800-1815 yılları arasında yaklaşık 15 yıl sürmüştür. Savaşın başları Napolyon’un üstünlüğü ile başlasa da en sonunda Rus ve Prusya kuvvetlerinden oluşan birlikler Fransa sınırlarını aşıp, Paris’e doğru yürümeye başlamışlardı. 6 Nisan 1814 günü tahttan çekilen Napolyon, Elba Adası’na sürgüne gönderildi.
Napolyon 20 Mart 1815’te sürgününden kaçıp Paris’e geri döner. Fransa’da kendine destek toplayarak, Bourbon Hanedanı’nı tahttan indirir ve seferberlik çalışmaları başlatır. Napolyon’un Fransa’ya döndüğünü ve seferberlik ilan ettiğini haber alan Viyana Kongresi, Napolyon’a karşı silahlanma kararı alır. Napolyon’un yaklaşık 200.000, müttefiklerin ise yaklaşık 150.000 askeri Waterloo bölgesinde karşı karşıya gelir. Waterloo Savaşı başlar.

Waterloo Savaşı

Waterloo Savaşı

Savaş, Brüksel şehrinin 14,5km ve Waterloo kasabasının 2 km uzağında gerçekleşti.
Savaşta İngilizleri Dün Wellington, Prusyalıları ise Gebhard von Blücher komuta ediyordu. Koalisyon, Fransa’nın kuzeydoğusuna doğru saldırmayı düşünürken, Napolyon onlara Belçika’da bir engelleyici saldırıda bulundu.

Waterloo Savaşı bu şekilde başladı. Öncelikle İngiliz ordusuyla karşılaşan Napolyon, üstün görünürken süvari birliklerinin yanlış bir manevrası sonucu savaşın yönünü değiştirir. Waterloo Savaşı İngilizlerin lehine çevrilmişken, Prusyalıların da savaşa yetişmesi, Fransızların yenilgisini bozguna dönüştürdü ve hemen hemen bütün Fransız ordusu imha edildi.

Waterloo Savaşı

Waterloo Savaşı’ndan sonra, Fransız Monarşisi yenilen kuruldu ve Napolyon Saint Helena Adası’na sürgüne gönderildi. Napolyon burada ölene kadar sürgünde kaldı.

‘Waterloo Savaşı: Napolyon’u Bitiren Savaş’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram veTwitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!