Charles Gravier

Vergennes Kontu Charles Gravier ve Kontesi Anne Viviers

Charles Gravier
Görseller Pera Müzesi’nin sitesinden alınmıştır. –
Kont –
Kontes

İlk bakışta yukarıdaki kişileri Osmanlı‘da yaşamış önemli bir paşa ve eşi sanabilirsiniz. Gerçekten de kıyafetlerine, aksesuarlarına ve duruşlarına baktığınız zaman tam anlamıyla Osmanlı kültürünü gösterdikleri söylenebilir. Ancak şaşırtıcıdır ki bu kişiler aslında Osmanlı’nın yüksek sınıfından bireyler değiller. Soldaki, zamanın Fransız Büyükelçisi Vergennes Kontu Charles Gravier, sağdaki ise onun İstanbul’da evlendiği eşi Vergennes Kontesi Anne Testa Viviers.

Charles Gravier

10 Aralık 1717’de Dijon‘da doğan Charles Gravier, Fransız bir devlet adamıdır. Amcası M. de Chavigny sayesinde diplomasiyle tanışmış ve daha sonra Lizbon‘da onun yanında görevlendirilmiştir. Fransız çıkarlarını Trier Mahkemesi‘nde ve sonrasında iyi savunmasının üzerine 1755’de, kendisinden önceki büyükelçinin vefatı üzerine, olağanüstü olarak İstanbul‘a gönderilmiştir. İstanbul’a varışından kısa bir süre sonra resmi olarak Fransız Büyükelçisi olan Gravier 1768’de Fransa’ya çağrılana kadar görevde kalmıştır.

Görevi boyunca, Fransa’nın hedeflediği üzere, Osmanlı ile Fransa arasındaki ticaretin arttırılmasında rol oynamıştır. Fransız Ressam Antoine de Favray‘ın onu resmeden portresi ise 1766 yılında tamamlanmıştır. Gravier‘in eşiyle tanışması da tam da büyükelçilik görevini sürdürürken yaşanmıştır.

Charles Gravier
Charles Gravier

Anne Testa Viviers

Anne Viviers, Peralı bir doktorun dul eşidir. Kendisi, İstiklal Caddesi üzerindeki Aziz Antuan Kilisesi‘nde vaftiz edilmiştir. (Günümüzdeki kilisenin eskisinin yerine 1906’da yapılmıştır.) Charles Gravier ile tanıştıktan bir süre sonra birlikte yaşamaya başlamışlardır. Bu süre zarfında iki çocuk sahibi olmuşlar ve daha sonra 1767’de evlenmişlerdir. Ancak ilginçtir ki Gravier bu evlilik için dönemin Fransa Kralı XV. Louis‘ten izin istememiştir.

De Favray, Anne Testa Viviers’in portresini de 1768’de, Kont ve Kontes Fransa‘ya geri çağrılmadan kısa bir süre önce tamamlamıştır.

Charles Gravier
Anne Testa Viviers

Fransa’ya Geri Çağrılmaları ve Yaşamlarının Devamı

1768’de Kont Charles Gravier, Kral’dan izin almadan evlenmesi bahane edilerek Fransa’ya geri çağrılmıştır. Ancak geri çağrılmasındaki asıl sebep, dönemin Fransız Dışişleri Bakanı Étienne-François de Choiseul‘in, Gravier’in Osmanlı ve Rusya arasında çekişme yaratmada başarılı olamadığını düşünmesidir. De Choiseul‘ün ölümünden sonra Gravier Stockholm‘a, oradaki aristokratik partiyi para ve politika önerileriyle desteklemesi amacıyla gönderilmiştir. İsveç Kralı III. Gustav‘ın 1772’de bir devrim yaparak gücünü pekiştirmesi ile birlikte Fransa büyük bir diplomatik başarı elde etmiştir. (Encyclopedia Britannica)

Charles Gravier
İsveç Kralı III. Gustav

Gravier İsveç’e atanırken eşinin ona eşlik etmesine izin verilmemiştir. Anne Viviers, Fransa’daki Versay Sarayı‘nda diğer soylularla birlikte kalmıştır. Ancak ona bir kontes gibi davranılmamış, halk sınıfından dul bir kadın olduğu için saraydaki diğer soylular tarafından küçük görülmüştür.

Charles Gravier
Versay Sarayı

Kral XVI. Louis‘in tahta geçmesi ile birlikte Gravier hükümete dışişleri bakanı olarak atanmıştır. Avusturya ile dostane ilişkiler kurmuş, Türkiye’yi koruyan bir politika izlemiş ve İngiltere’ye olabilecek tüm durumlarda karşı çıkmıştır. İngiltere’ye karşı duyduğu kin ve Yedi Yıl Savaşları‘nın intikamını alma düşüncesiyle birlikte Amerikan Bağımsızlık Savaşı‘nda Amerika Birleşik Devletleri’ni destekleyen bir dış politika benimsemiştir. Önce Amerika’ya gizli olarak silah ve gönüllü asker gönderilmesini sağlamış, daha sonra da 1777’de Amerikalı yetkililere Fransa’nın ABD’yi tanıdığını ve resmi olarak askeri müttefiklik kurmaya istekli olduğunu bildirmiştir. Gravier, Amerikan Bağımsızlık Savaşı‘ndan etkilenen ve onun bitişinden altı yıl sonra 1789’da başlayan Fransız İhtilali‘ni göremeden 1787’de hayata gözlerini yummuştur. (Encyclopedia Britannica)

Charles Gravier
İngiliz General Lord Cornwallis ve ordusunun, Fransız (soldakiler) ve Amerikalı (sağdakiler) askerlere bağımsızlık mücadelesinin son muharebesi olan Yorktown Kuşatması’ndan sonra teslim oluşunu gösteren resim. Surrender of Lord Cornwallis – John Trumbull

Portreler

Kont ve kontesin portrelerini görmek isteyenler, pandemi bittikten sonra Pera Müzesi‘ni ziyaret edebilirler. Genellikle müzelere gidip sanat eserlerini incelediğimiz zaman, bu eserlerde gösterilen kişilerin kim olduklarını tam anlamıyla öğrenemeyebiliyoruz. Umarım bu yazı, kont ve kontesin portrelerini gördüğünüz zaman hayat hikayelerini aklınıza getirecek ve sizde ilgi uyandıracaktır.

Vergennes Kontu Charles Gravier ve Kontesi Anne Viviersbaşlıklı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!

Kaynakça

Charles Gravier, Comte De Vergennes. 29 Sept. 2018, theodora.com/encyclopedia/v/charles_gravier_comte_de_vergennes.html.

“Fransız Büyükelçisi Vergennes Kontu Charles Gravier’nin Türk Giysileri İçinde Portresi.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 Oct. 2020, tr.wikipedia.org/wiki/Frans%C4%B1z_B%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7isi_Vergennes_Kontu_Charles_Gravier%27nin_T%C3%BCrk_Giysileri_%C4%B0%C3%A7inde_Portresi.

“Vergennes Kontesi’nin Türk Giysileri İçinde Portresi.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 23 Oct. 2020, tr.wikipedia.org/wiki/Vergennes_Kontesi%27nin_T%C3%BCrk_Giysileri_%C4%B0%C3%A7inde_Portresi.