Türkçülük Nedir

Türkçülük Nedir? Türkçülüğe Hazırlık ve Millet Nedir?

Bu yazımızda ele alacağımız konu “Türkçülük” olacak. Yazımızdaki hedef size Türkçülüğün nasıl ortaya çıktığını anlatmak ve amaçladığı şeyleri göstermek olacak. Bu konunun derinliği ve uzunluğu bir yazı ile sınırlandırılamayacak kadar büyük olduğu için, yüzeysel bir anlatım benimseyeceğiz. Eğer ilginizi çeker ve daha derinini araştırmak isterseniz diye yazının sonunda size kaynak sunumu yapacağız. Türkçülük nedir? Türkçülüğe hazırlık. Türkçülük nasıl ortaya çıkmıştır ve millet nedir? Ayrıca Türkçülüğü anlamak için okunması gereken kitaplar listesi sizlerle.

Türkçülüğe Hazırlık:

Türkçülük yaşadığımız coğrafyada ortaya çıkmadan önce Avrupa’da Türklük ile ilgili iki hareket ortaya çıkmıştır. Birincisi Fransızca “Turquerie” denilen, Türk hayranlığıdır. Bu hayranlık Türk kültürünün ve Türk sanatının Avrupalılar tarafından beğenilmesi üzerine ortaya çıkmıştır. İkinci hareket de Türkiyat (Türkoloji) olarak isim almıştır. Bu hareket ile Avrupa’da, İskandinavya’da, Asya’da bilim insanları Türklere, Hunlara ve Moğollara ait arkeolojik ve tarihi birçok araştırma yapmaya başladı. Bunun akabinde yazılan eserler Osmanlı Devleti içinde yankı bulmaya başladı. Yazılan eserleri çeviren ve çözümleyen Ahmet Vefik Paşa ve Süleyman Paşa, Türkçülüğün temellerini bu dönemde attılar. Ahmet Vefik Paşa dil alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’deki Türkçe’nin, genel ve büyük Türkçe’nin bir lehçesi olduğunu ve bundan başka Türk lehçeleri bulunduğunu aralarında karşılaştırma yaparak ortaya koydu ve yaptığı çevirilerde Türk kültürünü her zaman sentez olarak kullandı. Süleyman Paşa ise ilk defa Çin kaynaklarına dayanarak Türk tarihi alanında eser vermiştir. Bu iki sima gelecekte oluşacak Türkçülüğün temelini yaratmıştır.

Türkçülüğün Ortaya Çıkışı:

Türkçülük, günümüz manasıyla Osmanlı Devletinin son döneminde ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başında yıkılmanın eşiğindeydi. Bu ortamdan kurtulmak ve devletin ömrünü uzatmak için çeşitli fikirler ortaya atıldı. Bunlardan birisi de Türkçülük fikriydi. Türkçülük devletin ancak milli değerlere bağlı kalınarak ittihat ile hareket edildiğinde kurtulacağı düşüncesini savunuyordu. Bu düşünceden birçok yazar, asker, devlet adamı etkilenmiştir. Türkçülük düşünce sisteminin başrolünde Ziya Gökalp gelmektedir ve kendisi Türkçüler tarafından ‘Türkçülük akımının fikir babası’ olarak hatırlanmaktadır. Genç Kalemler, Genç Osmanlılar ve İttihat ve Terakki‘nin Osmanlı içinde hızlıca yayılması, değer görmesi Türkçülük akımının değer görmesine ve kısa bir dönem uygulanmasına sebep oldu.

Türkçülük Nedir?


Türkçülük, Türk milletini yüceltmek demektir. Türk kültürünü, sanatını, dilini muhafaza etmeyi, geliştirmeyi ve ileriye taşımayı hedefler. Bu sınırlarla yetinmeyip kendisini daha büyüterek ‘Turan’ı arzular. Türkçülük tanımı az çok halk arasında bilinmektedir. Tartışmalara konu olan o önemli konu ise “Türk milleti” tabiridir.

Türkçülük Nedir

Millet Nedir?

Millet kelimesi Türkçü kesimler tarafından birçok tanıma maruz kalmıştır. Bu tanımları sırasıyla inceleyecek ve ‘millet‘ kelimesinin akıllarımızda yarattığı soru işaretini kaldıracağız.


1-) Irkı esas alan Türkçülere göre millet, ırk demektir. Irk kelimesi, gerçekte zoolojinin bir terimidir. Irkı esas alan Türkçüler, insanları fizyolojik yapılarıyla tanımlayan ve kendi tanımlarına göre Türk sayan topluluktur. Kafatası şekli, saç rengi, göz rengi vs. gibi özellikler insanın Türk ırkına mensup olup olmadığını gösterir.

2-)Kavmi Türkçülere göre, millet kavimdir. Kavim, aynı anadan, aynı babadan üremiş, içine hiç yabancı karışmamış aynı kandan bir topluluk demektir. Kavmi Türkçüler, Türklüğün kan yoluyla taşındığını savunur. Başka bir milletle bir araya gelmek onlara göre yanlış ve Türklüğe aykırıdır.

3-)Coğrafi Türkçülere göre, millet, aynı ülkede oturan halkların toplamı demektir. Mesela onlara göre bir İran milleti, bir Rusya milleti, bir Britanya milleti vardır. 

4-)Osmanlıcılara göre, millet, Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan vatandaşları içine alır.

5-) İslam Birliği taraftarlarına göre, millet, bütün Müslümanların toplamı demektir.

6-) Fertçiler’e göre, millet, bir adamın kendisini ait hissettiği herhangi bir toplumdur.

7-)Ziya Gökalp’e göre, “Türküm” diyen herkes Türk’tür. 

Türkçülüğü Anlamak İçin Okunması Gereken Kitaplar

Açıklanan kavram ve maddeler size yüzeysel olarak Türkçülüğün hatlarını göstermektedir. Eğer konunun daha derinine inmek ve Türkçülüğü anlamak istiyorsanız bu kitaplarla başlayabilirsiniz:
-Türkçülüğün Esasları-Ziya GÖKALP
-Kızılelma-Ziya GÖKALP
-Türkçülük-Yusuf AKÇURA
-Üç Tarz-ı Siyaset-Yusuf AKÇURA
-Türkçülüğün Tarihi-Yusuf AKÇURA
-Türkçülüğün Tarihi-Mustafa Kemal ATATÜRK
-Türklerin Tarihi 1-2-İlber ORTAYLI
Yardım aldığım kaynaklar:
-Ziya Gökalp makaleleri
-Kızılelma

‘Türkçülük Nedir? Türkçülüğe Hazırlık ve Millet Nedir?’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram veTwitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!