Kuşatma Silahları

Tarih Boyunca Kullanılan Kuşatma Silahları

Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme, abluka, ihata, muhasara. Kuşatmanın kelime anlamı bu şekildedir. Tarih boyunca, belirli bölgeleri almak kullanılan bir yöntemdir kuşatma. Kuşatmaların iki taraf içinde zorlu geçmesi sebebiyle, tarih boyunca ülkeler kuşatma silahlarını geliştirmeye çalıştırmışlardır. Bu yazımızda size kuşatmaların nasıl olduğunu ve kuşatma silahlarının nasıl geliştiğini anlatacağız. İşte tarih boyunca kullanılan kuşatma silahları.

Balista

Dev bir Tatar yayına benzeyen güçlü bir silahtır. Düşman birliklerine kalın oklar yağdırmak için kullanılan bu silah, Antik Çağ’da güçlü olmayan ve genelde ahşaptan yapılmış surlara zarar vermek için de kullanılıyordu. Yunanca fırlatmak anlamına gelen ‘ballistra‘ kelimesinden türemiştir. Yunanistan bölgesi Romalıların eline geçince, Romalılar tarafından geliştirilmiştir. Fırlatılan mızraklara düştüğü yeri yakacak, küçük ateş topları yerleştirilerek bir nevi ilkel bir füze gibi kullanılmıştır. Orta Çağ‘da ise genelde kalelerin kulelerine konulup, savunma amaçlı kullanılmıştır.

Koçbaşı

Koşbaşı genellikle birkaç kişi tarafından elde taşınarak, surların kapılarını kırmaya çalışmak için kullanılırdı. Genelde savunması çok da kuvvetli olmayan tarafa karşı kullanılırdı. Orta Çağ öncesinin çok da kuvvetli olmayan sur kapılarını kırmak için kullanılan bu yapı, surlar güçlendikçe ve su kapılarının dayanıklılığı arttıkça işlevsiz bir hale gelmiştir.

Kuşatma Silahları

Mancınık

Mancınık, bir mermiyi uzağa fırlatmak için kullanılan bir kuşatma silahıdır. Özellikle İlk Çağ ve Orta Çağ’da temel kuşatma silahı olarak kullanılmıştır. Mancınığa, taş, katı demir, yanan ot, sıcak zift konulabiliyordu. Bu silah, topların icadına kadar en çok kullanılan kuşatma silahıydı. Neredeyse her ülke farklı çeşitlerde, farklı varyasyonlarla bu silahı kullanmıştır.

Kuşatma Silahları

Kuşatma Kulesi

Kuşatma kulesi, genellikle dört tekerlekli, dikdörtgen şeklinde ve yükseklikleri kale duvarı boyutunda yapılmaktadır. Hatta bazen okçuların kule üstünde durup, kale içine ok atabilmeleri daha da yüksek yapılabiliyordu. Kuşatmalar sırasında kuşatma kuleleri, kale duvarlarına kapaklarını indirir ve saldıranların kale savunmasını aşması için gereken süreyi kısaltırdı.

Kuşatma Silahları

Top

Top, çok uzağa atış yapabilen ve tahrip gücü yüksek ağır kuşatma silahlarıdır. Orta Çağ’da şehirleri korumak için inşa edilen büyük surları yıkmak için kullanılıyordu. Topların ortaya çıkmasıyla, büyük krallıklar derebeylerine karşı ciddi bir güç kazanmıştı.
Tarihi kaynaklarda ilk topların Çin’de döküldüğü ve 13. yüzyılda ilk önce Orta Doğu ve daha sonrasında ise Avrupa yayıldığı ifade edilir.

Kuşatma Silahları

Havan Topları

İlk havan topu Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fethinde kullanılmıştır.
Havan topu, düşman askerlerine havadan top atmak için kullanılan bir kuşatma silahıdır. İlk kullanıldığı tarihten beri günümüze gelen bir silahtır. İlk yapılan havan topları büyük ve ağır olduğundan, nakledilmesi de kolay olmuyordu. Zaman içerisinde boyutları daha da küçültülerek, kolay taşınabilen birer silah haline geldiler.

Modern Zamandaki Kuşatmalar

Zaman içerisinde kuşatmalar ve silahlar değişmiştir. Şu anda modern toplar, modern havan topları kullanılsa da bunlar düşman surlarını yok etmek için değil de kuşatma altındaki düşmanlara yaklaşmadan, onları yıpratmak ve onlara zarar vermek için kullanılıyor.

‘Tarih Boyunca Kullanılan Kuşatma Silahları’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram veTwitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!