Genç Osman'ın Katli

Osmanlı tarihinde acı bir olay olarak kalan yeniçeriler tarafından öldürülen II.Osman'ın ...