İnsanın bilinç seviyesi öne sürülerek aktarılan, var olan diğer tüm canlılardan ...