Dünya genelinde yayılım gösteren salgın insanların internet kullanımını arttırdı! Ayrıca sosyal ...

Tüketim artık insanın yaşamsal pratiği haline gelmiştir. Fakat tüketim toplumunun tüketici ...