Nietzsche, son derece çarpıcı ve aykırı düşünceleri ile birlikte bu düşünceleri ...

İnsan eksikli bir varlıktır. Bu eksikliği gidermek için kitap okunmasının gerekliliğini ...