Bu yazının birinci kısmında "Tanzimat Döneminde Roman Anlayışını'' incelemiştik. Fakat dönemi ...