Tarihin en kanlı geçen savaşlarından biri; II. Dünya Savaşı'nın belki de ...