Afganistan, özellikle ABD müdahalesi sonrası sinema piyasasında ciddi bir role sahip. ...

2. Dünya Savaşı arefesinde yaşanmış Kış Savaşının kanlı sebebini ve sonrasında ...

Zira Sevr Devrimi ve Sevr Devrimi'nin ardından olan olaylar Soğuk Savaş'ın ...