Josef Mengele Josef Mengele, iki milyon kişinin ölümünden sorumlu tutulan, yaptığı ...

Psikolojideki davranışçılık yaklaşımının önemli isimlerinden olan John B. Watson'un 1920 yılında ...