Zira Sevr Devrimi ve Sevr Devrimi'nin ardından olan olaylar Soğuk Savaş'ın ...

Mehmet Akif, büyük bir şair, bir alim ve zulmete mahkum olmuş ...

Tarihin her devrinde bağrından nice başbuğlar çıkaran Türk Milleti, bu kez ...