Bir siyasi otoritenin el değiştirmesi ne kadar tehlikeli olabilir? Bir ideoloji, ...