Osmanlı Sultanı II. Bayezid, Haliç üzerine bir köprü yaptırma fikrine kapılmış ...

Dünyanın en tanınmış kadınlarından Mona Lisa… Tebessüm eden dudakları ve bakanı ...