İsmail Maşuk-i (Oğlan Şeyh) Kimdir? - Babası Bayramî-Melâmî şeyhi Pir Ali ...

1299 yılından 1922'ye kadar pek çok Osmanlı padişahı tahta çıkmış ve ...