GenelİnançTarih

Kerbela'dan Bugüne Üç İnsan Tipi

Cahiliyet devrinde gerek ahlaki, gerek toplumsal gerekse dini manada tam bir çözülme yaşayan Arap toplumu; 610 yılında ilk ayetleri inmeye başlayan Kur’an-ı Kerim sayesinde içinde bulunduğu buhrandan çıkmayı başardı. Kendisine vahyedilen ayetleri Müminlere açıklamak, onları doğru yola sevk etmek gibi dini…
Daha fazla oku
GenelHayatSosyolojiTarih

Milliyetçilik ve Samimiyet

Unutmayalım, işlerimiz ve düşüncelerimiz samimi olmadığı sürece ne yaptığımızın ve ne düşündüğümüzün hiçbir önemi yok. 21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşamaktayız. İnsanlık, aradan geçen yüzyıllar karşısında sürekli olarak…