Cahiliyet devrinde gerek ahlaki, gerek toplumsal gerekse dini manada tam bir ...