Prof. Dr. Halil İnalcık hocanın, Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasi tarihini ...