''(...) fikirlere kurşun işlemez.'' Katı bir yönetime yönelik tek başına giriştiği ...

Döneminin dogmatik fikirlerine karşıt argümanlar sunarak, ezici bir çoğunluğa karşı kendi ...