1299 yılından 1922'ye kadar pek çok Osmanlı padişahı tahta çıkmış ve ...

1000 yıllık Bizans başkenti Kostantinapol'ün Fatihi 2. Mehmet ya da bilinen ...

29 Mayıs 1453 - İstanbul'un Fethi & Fatih Sultan Mehmet! ...