Josef Mengele Josef Mengele, iki milyon kişinin ölümünden sorumlu tutulan, yaptığı ...

Bitkilerin birer canlı olduğu yıllarca hepimize malum olan,biyoloji derslerinde çokça işlediğimiz ...