"Bizim en büyük maharetimiz, nefsimizden beraat kararı almaktır." Bedenimizin ve ruhumuzun ...