İnsan yaşamına doğrudan etkisi ile, nice gelişime, nice ilerleyişe ve nice ...