Kral ve Soylular tarafından siyasete sokulmayan Burjuvazi, ticaretin gelişmesiyle siyasi ayrıcalıkları ...