Albert Camus, tam bir yüzyıl önce müthiş bir giriş cümlesi olacak ...

Kendi varoluşu hakkında derinlemesine düşünebiliyor oluşu, insanın özü ve ayırt edici ...