İnsan yaşamına doğrudan etkisi ile, nice gelişime, nice ilerleyişe ve nice ...

Kendi varoluşu hakkında derinlemesine düşünebiliyor oluşu, insanın özü ve ayırt edici ...

İnsanın bilinç seviyesi öne sürülerek aktarılan, var olan diğer tüm canlılardan ...