Görülmektedir ki bu başlangıçlar, halkın ve devletin tarihi, mevcudiyeti ve geleceği ...