Afganistan, özellikle ABD müdahalesi sonrası sinema piyasasında ciddi bir role sahip. ...

Zira Sevr Devrimi ve Sevr Devrimi'nin ardından olan olaylar Soğuk Savaş'ın ...