Şiddetli Özlem Rüzgarları: Bannerlord

2012 yılında duyurulan Mount & Blade II: Bannerlord için bekleyişimiz sonunda sonuçlandı ve nur topu gibi yeni M&B oyunumuz oldu. Serinin takipçileri şu 8 yıl içinde ölüp ölüp dirilse de karşımıza çıkacak bu taze oyun, beklentileri karşılayacak gibi duruyor. Bize sunulan oyunun demosu ile ekran görüntüleri ile ve Warband gibi harika oyun ile hasretimizi gidermeye çalışıyoruz.

Oyunumuzun dünyası bildiğimiz üzere Kalradya adındaki kurgusal dünyada geçiyor. Bu haritada ise Bannerlord ile beraber bir takım değişiklikler yapıldı. Haritada büyüklü küçüklü krallıklar ve parçalanmaya yüz tutmuş bir imparatorluk ile karşılaşacağız. Oyunda bulunacak tüm ülkelerin kendilerine has kültürleri, giyim tarzları, yaşam şekilleri olacak.

Krallıklar

Mount and Blade: Krallıklar
Fotoğraf: M&B Wiki

Sturgia(Nordlar)

M&B Bannerlord Sturgia
Fotoğraf: M&B Wiki

Zengin toprakların bulunduğu, Rusya ve Ukrayna taraflarında yer alan topluluklardır. Kievli Rus federasyonundan esinlenmiş Sturgia‘nın hakim olduğu alan bir hayli soğuk ve ıssız ormanlardan oluşmaktadır. Sturgialılar silah seçimlerini balta ve kılıçlardan yana yapıyor.

Battania(Rodoklar)

M&B Bannerlord Battania
Fotoğraf: M&B Wiki

Kalradya’nın Kuzeybatı tepelerinde hüküm süren, toprakların yerlisi Battania Klanları İrlandalılardan ve Gallerlilerden esinlenmiştir. Tepelik bölgelere kurulu bu krallık, kalelerini istila etmeye çalışan düşman krallıklara karşı tarih boyunca savaşlar vermiş. Krallık söylendiği kadarıyla ok kullanımı konusunda uzman olacak.

Kuzait Hanlığı(Kergitler)

M&B Bannerlord Kuzait Hanlığı
Fotoğraf: M&B Wiki

Kuzait Hanlığı, Orta Asya bozkır halklarından esinlenmektedir. Göçebe ve at üstünde savaşabilen Kuzaitler askeri gücünü, hareket kabiliyeti yüksek atlı okçularından ve atlı süvarileriden alır. Moğollar, Avarlar, Göktürkler, Kıpçaklar ve Hazarlarla benzerlikler taşıyor.

Vlandia(Svadyalılar)

M&B Bannerlord Vlandia
Fotoğraf: M&B Wiki

Adlarını ilk savaş beyleri olan Kalradik Cesur Yürekli Wilund’dan alarak, Vlandialılar olarak anıldılar. Fransa’ya yerleşip sonrasında İngiltere, Sicilya ve Kutsal Topraklarda krallık kuran Normanlara ve orta çağ başlarındaki Avrupa feodal devletlerine dayanıyor. Vlandia, gücünü ağır süvari birliklerinden alacak.

Aserai(Sarranid)

M&B Bannerlord Aserai
Fotoğraf: M&B Wiki

7. yüzyılda gerçekleşen büyük islami fetihlerinden hemen önceki Arap kabilelerinden esinlenerek oluşturulan Aserai, piyade ve atlılardan oluşan bir orduya sahip olacak. İmparatorlukta, kızgın güneşin kavurduğu Bronz Çöl Nahasa uzanır.

İmparatorluk(Vaegir)

M&B Bannerlord İmparatorluklar
Fotoğraf: M&B Wiki

İmparatorluk, İmparator Arenicos tahtı bırakacak bir varisi olmadan öldüğü zaman, üç imparatorluğa bölündü.

Bu imparatorluklardan birincisi Kuzey İmparatorluğu. Kuzey İmparatorluğu aristokrat ve senatör Lucon tarafından yönetiliyor. Lucon, İmparatorluğun eskiden olduğu gibi tek bir vücutta toplanması gerektiğine inanıyor.

İkici imparatorluk ise Güney İmparatorluğu, Arenicos’un eşi Rhagaea tarafından yönetiliyor. Rhagaea, İmparatorluğun Arenicos kızı Ira tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünüyor.

Üçe ayrılan İmparatorluğun son kolu ise Batı İmparatorluğu. Batı İmparatorluğu savaş kahramanı Garios tarafından yönetiliyor ve Garios, İmparatorluğun İmparator gazileri tarafından yönetilmesi gerektiğini savunuyor.

Evlilik ve Çocuk

Warband’da yer alan işlevsiz evlilik mekaniği Bannerlord oyununda farklı bir boyuta ulaşıyor. Bu boyut evliliklerden çocuklar yapılabilecek olması.

Çocukların fiziksel görünüşü oyundaki anne ve babalarının karışımı şeklinde olacak. Aynı zamanda yetenekleri konusunda da anne ve babalarından etkilenen bu çocuklar, oyuncunun dileği doğrultusunda yetenekler de kazanabilecek. Çocuklar, oyuna başlanılan karakter öldükten sonra onların yerlerine geçecekleri için hayati önem taşıyorlar.

Ticaret

M&B Bannerlord Tİcaret
Fotoğraf: Forum Gamer

Oyunda esnaf ya da tüccarlık yapma şansımız var. Biracılık, kasaplık, dokumacılık, marangozculuk, demircilik gibi çeşitli mesleklerde ustalaşıp ürettiğiniz ürünleri pazarda satabilirsiniz. Ama dikkatli olmakta fayda var çünkü yağmacılar baskın yapabilir hem de savaş dönemlerine göre fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Ayrıca envanter ekranında, ticari faaliyetleri ve karları takip edebileceğiz.

Yeni ekonomik sistemde, köyler için daha gerçekçi bir model kullanılacak. Her köyün bir refah seviyesi olacak; bu refah düzeyi daha sonra köylerin hangi ürünleri tüketeceğini ölçmek için kullanılacak.

Çok tüketilen bir ürünün tüccarlığını yapmaya dikkat edin. Bunun sebebi ise kısa sürede üretim kısa sürede bolca para kazanmak anlamına gelir.

Şehirler

Bannerlord’da şehirler gerçek dünyaya benzer şekilde yaratıldı. Yani sanayi ürünlerinin üretildiği, kaliteli birliklerin eğitildiği, ticaretin geliştiği, NPClerin işlerini yaptığı ve suçun yaygın olduğu yerler haline getirildi.

M&B Bannerlord Şehirler

Şehirler ana bölgelere ayrılmış bulunmaktaydılar. Bunlar; pazaryeri, iç kale, askeri bölge, taverna.

Çoklu Oyuncu Modları

Kaptan modu; birbirlerine karşı savaşacak 5 oyuncuyu bir savaş alanına koyacak. Bu 5 oyuncunun botlardan oluşan kendi orduları olacak. Modun ana amacı bir yandan düşmanlarınızı haritadan silmeye odaklanırken, diğer yandan da savaş alanında hareket halinde olan bayrakları ele geçirmek olacak.

Fotoğraf: Steam

Çarpışma modu; 6 kişilik olmak üzere iki takım karşı karşıya gelecek ve bu takımlar yalnızca gerçek oyunculardan oluşacak. Oyuncular istedikleri sınıfı seçebilecek ve oyunun verdiği puanları bu sınıflara harcayarak o sınıfları geliştirebilecekler.

Ekstra Modlar

Fotoğraf: Steam

Warband’in yıllardır oynanabilir olmasını sağlayan en büyük etken, oyuna yapılan modlar. Sayısız türde modlar ile oyun hala günümüzde popülerliğini koruyor. Bannerlord, bu durumu göz ardına almayarak mod desteğini sunacağını belirtti. Oyun birden fazla modu aynı anda çalıştırabilecek.

8 yıllık çekilen özlemin sonucu selamet oldu.


Fatma Kevser Aktuğ
Hitman'e gönül vermiş, oyun sever.