Goya ve Rubens’in Satürn Sembolizmi

Eser konusu eski Yunan Mitolojisi’nin ünlü hikayesinden alır. 2. kuşak tanrılarından Kronos (Mitoloji adı: Satürn) çocuklarından biri tarafından tanrılık koltuğundan indirileceği söylenir. Tıpkı gökler tanrısı olan babası Ouranos’nı (Mitoloji adı: Uranüs) tahttan indirdiği gibi, oğullarından birininde onu tahttan indirmesi Satürn’ü endişeye sürükler.

Satürn bu endişeyle beraber artık doğacak tüm çocuklarını yemeye başlar. Kızlarından; Hestia, Demether, Hera’yı, oğullarından; Hades ve Poseidon’u diri diri yer. Annesi Rhea, doğan 3.oğlu olan (Zeus) için endişeye düşer ve onu saklar, onun yerine yemesi için Satürn’e bir kaya parçası verir, Satürn o kaya parçasını hiç sorgulamadan yer ve tüm çocuklarını yediğini düşünür. Ama Zeus yıllarca tek başına yaşar ve babasını tahttan indirir, yediği kardeşlerini kurtararak 3.kuşak tanrılarını ortaya çıkartır…

Tablo Francis de Goya tarafından 1823 yılında resmedilmiştir. Karanlık arka plana resmedilen ve ışık süzgecinin Satürn’e yansıdığı, Caravaggio’nun Tenebrism akımından etkilenildiği söylenebilir. Fakat bu eseri daha önce 16.yy‘da Paul Rubens zaten yapmıştı. Goya‘nın Rubens‘ten esinlendiğini söylemek mümkün çünkü eser isimleri bile aynı.

Bu muğlak durumdan bir kıyas çıkaracak olursak, Rubens Goya’ya göre çok daha gerçekçi, net ve duygusal bir Satürn ortaya koymuştur. Goya ise daha masum, yaptığı şeyle düşüncesi arasında daha muğlak bir Satürn yansıtmıştır. Rubens‘in mitolojik sembolleri ve ikonları diğer eserlerinde de çok fazla kullandığı için bu konuda Goya‘ya göre çok daha başarılı olduğu söylenebilir, özellikle kompozisyonları daha açık ikonlarla zenginleştirerek eseri ortaya çıkarır. Ayrıca Rubens yaşadığı dönemde daha rahat ve refah seviyesi yüksek bir toplumda olduğu için anlatımları da bir o kadar net ve açıktır. Goya, sağırlaşması ile beraber girdiği piskolojik buhran döneminin yanında; Fransız ihtilali, Engizisyon Mahkemeleri, Napolyon’un İspanya’yı işgal etmesi gibi dünyanın seyrini değiştiren olaylarla karşılaşınca Goya daha kasvetli, panik ve histerik tavırların hakim olduğu bir anlatım sergilemiştir.

Size göre dönem farkına ve farklı yaşantılara rağmen, Francis de Goya mı yoksa Paul Rubens mi daha başarılı bir anlatım sergilemiştir, neden?