Mısır Mitolojisi

Mitoloji Serisi: Mısır Mitolojisi

Mısır Mitolojisi; Hristiyanlık ve İslamiyet gelmeden çok önce, 3 bin yıldan da fazla süre önce insanların inançlarının ve ibadetlerinin bütünüydü. Yaratılış hikayesini, tanrılarını sizler için araştırdık. Mitoloji Serisi: Mısır Mitolojisi adlı yazımız sizlerle.

Yaratılış Hikayesi

Aynı İskandinav Mitolojisi gibi Mısır Mitolojisinde de başlangıçta hiçbir şey yoktu. Kocaman bir karanlık boşluk. Hiçlik. Bu hiçliğin içerisinde Nun adı verilen büyük bir su kaynağı bulunmaktaydı. Su o kadar yoğun ve güçlü bir enerjiye sahipti ki içinden ilk tanrı Atum çıkıverdi. Atum suyun gücünü almıştı. O kadar güçlüydü ki kendinden iki tane başka Tanrı yarattı. Bunların adı İse hava anlamına gelen Şu ve nem anlamına gelen Tefnut‘tu. Bu iki tanrının evliliğinden iki tane tanrı daha oluştu. Yer anlamına gelen Nut ve gök anlamına gelen Geb dünyayı oluşturmuş oldular. Şu ve Tefnut karanlık hiçlik içinde dolaşırken kayboldular. Evlatlarını kaybeden Atum onları bulması için tanrı Horus‘un gözünü gönderdi. Onları bulan Atum sevinçten gözyaşlarına boğuldu ve bu gözyaşlarından insanlar yaratıldı.

Mısır Mitolojisi
Horus’un Gözü

Mısır Mitolojisi Tanrıları ve Tanrıçaları

ATUM

Asıl yaratıcı tanrıdır, ama birkaç bin yıl sonra Ra ile, Ra da Amun ile değiştirilmiştir.

MUT

Thebes’deki halka göre Amun’un karısı ve tüm diğer tanrıların annesi

SEKHMET

Sekhmet savaşın ve şiddetin ateş püskürten aslan kafalı tanrıçasıydı. İnanışa göre Ra’nın insanoğlunun kendini artık umursamamasına sinirlenip o sinirle yarattığı ve insanoğlunu yerle bir etmesi için gönderdiği tanrıçaydı.

MAAT

Kutsal adalet ve kanunun tanrıçası. Bundan da önemlisi, o ve adını aldığı konsept evrenin doğru düzeni olan gerçek, adalet, sağlık, refah, uyum ve genel iyiliğin temsilcisi olmuştur. Bazen ölünün kalbini tüy ile tartıp yargılayan biri olarak tasvir edilir. Eğer kalbi hafifse ölü olan Osiris’in kutsanmış diyarına gider: Eğer kalbi daha ağırsa o kişi varlığı sona erene kadar bir canavar tarafından yenilir.

TEFNUT

Shu’nun dişi aslan başlı eşi olarak bilinmektedir.

PTAH

Saf hallerinde ilkel kalıcılık ve madde ve şeklin yaratıcı tanrısı. Başka bir inanışa göre Memphis’in en yüce tanrısıydı, ve kendini zamanın başlangıcında hiçlikten yarattı.

Mısır Mitolojisi
Mısır Tanrıları ve Tanrıçaları

Son Söz

Mısır Mitolojisi aynı diğer mitolojiler gibi merak uyandıran ve dolu dolu hikayelere sahip bir mitoloji aslında. Mitoloji serimiz boyunca size bu hikayelerden bol bol bahsedeceğiz. Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Mitoloji Serisi: Mısır Mitolojisi’‘ başlıklı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!