Kutsal Kasenin hikayesi

Kutsal Kasenin Hikayesi Nedir?

Hz. İsa’nın ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan ve tartışmalara konu olan ”kutsal kase” konusunda yaptığımız araştırmalar sonucu bilgilerimizi Bir Parça Tuhaftık ekibi olarak sizlere aktarmaya çalıştık. ”Kutsal Kasenin Hikayesi Nedir?” adlı yazımız sizlerle. İyi okumalar dileriz.

Hz. İsa ve Yahudi Rahipler

Hz. İsa’nın gerçekleştirdiği mucizeler dönemin Yahudi rahiplerinin, ve Filistin’in kontrolünü elinde tutan Roma İmparatorluğu‘nun göndermiş olduğu Pilatus’un kulağına gitmişti. Filistin halkı, Roma İmparatorluğu’ndan kurtulmaya çalışırken İsa’nın o sıralarda ortaya çıkması ve halka yaptığı yardım, gerçekleştirdiği mucizeler Yahudi rahiplerin gözünde bir tehdit oluşturmaya başlamıştı. İsa’ya ”Mesih” yani kral denilmesi rahiplerin hoşuna gitmedi. Bu yüzden İsa’yı öldürmek için de İsa’nın havarilerinden biri olan Yahuda’dan para karşılığında yardım istediler. İsa çarmıha gerilmeden önceki gece son akşam yemeğinde bir parça ekmeği bölmüş ve havarilerine dağıtırken ”Bu ekmek benim vücudumdan bir parça” daha sonra bir kadeh şarabı hepsine içirmiş ve ”Bu şarap da benim kanımdır” demiştir. (söylentilere göre kutsal kase gerçeği budur fakat gerçekler daha farklıdır.) İsa öldürüleceğini, Yahuda’nın ona ihanet ettiğini biliyordur. O yüzden akşam yemeğinde havarilerine ”Bu benim sizinle yediğim son akşam yemeğim. Yarın öldürüleceğim. Ve bu odadan birisi bana ihanet etti.” demiştir. Bunun üzerine Yahuda oradan kaçmıştır. Havarileri de İsa’yı kaçırmışlardır. Yahuda, İsa’yı ve havarilerini saklandıkları yerde rahiplerin askerleriyle bulmuştur ve İsa’yı öpmek için yaklaştığında İsa’nın havarilerinden birisi kılıcını çıkarmış ve kahinlerin en güvendiği askerlerden birisi kulağını kesmiştir. İsa’nın kesilen kulağı iyileştirmiştir. Askerler şaşırmış olsalar da verilen emri yerine getirmiş ve İsa’yı rahiplere götürmüşlerdir.

Kutsal Kasenin hikayesi
Rahiplerin İsa’yı sorgulaması

Hz. İsa’nın Çarmıha Gerilmesi

Başrahip Kayafa‘nın ve diğer rahiplerin sorgulamasında İsa adına suç unsuru bulunamamıştı. Fakat Kayafa son olarak İsa’ya ”Sen Mesih misin?” sorusunu yöneltmişti. İsa ise buna ”Evet. Ben Mesih’im” dediği için öldürülmesine karar verildi. Ve Roma Valisi Pilatus‘tan öldürülmesi için izin istendi. Bu sefer Pilatus, İsa’yı kendisi sorgulamak istediğini söyledi ve İsa’nın anlattıklarının herhangi bir tehdit oluşturmadığını gördü. Fakat Yahudi halkını karşısına almak istemedi ve İsa’nın öldürülmesini onayladı. Yahudiler, İsa’yı Golgota denilen tepeye götürdüler ve orada çarmıha gerdiler. Sabah saat dokuz gibi çarmıha gerilen İsa öğleden sonra üç gibi ruhunu teslim etti. Söylentilere göre Mecdelli Meryem, mezara gittiğinde taşın, mezarın girişinden kaldırıldığını gördü ve diğer havarilere haber verdi. Bu olaydan sonra ise havarilerine üç kez gözüktü. Bu anlattıklarım tamamen İncil kaynaklıdır. Şimdi Kuran-Kerim‘de geçen Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesiyle alakalı ayetleri buraya bırakıyorum:

”Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük iftira atmalarından ve ”Biz Allah’ın peygamberi Meryem Oğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgiler yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.”

Nisa Suresi 156-157

Artık kutsal kasenin hikayesini anlatmaya başlayabiliriz.

Kutsal Kasenin hikayesi
Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesi

Mecdelli Meryem Kimdir?

Hristiyanlıkta Mary Magdelena olarak bilinen Mecdelli Meryem söylentilere göre Kudüslü bir hayat kadını değil, İsa’nın Yahudi bir aileden olan eşiydi. Evliliklerinin kesin bir kaynağı olmamasının sebebi ise o zamanlar evlilikler bir kayıt altında tutulmamıştır. Bu söylentileri ortaya atan kişilerin kaynaklarına bakacak olursak İsa’nın çarmıha gerilmesi tamamen düzmece bir olaydı. İki ihtimal var. Birincisi, İsa hiç çarmıha gerilmedi ve eşiyle beraber Kudüs’ten kaçtı. İkincisi ise İsa öldü ve onun ölümünden sonra Meryem tek başına Filistin’i terk etti. İkinci ihtimal üzerinden gidelim. Nag Hammadi yazıtlarında da ”Ve Kurtarıcı’nın yoldaşı Magdalalı Meryem’dir” diye geçiyor. Aramicede ”yoldaş” kelimesi ”” anlamında kullanılmaktadır. Hz. İsa çarmıha gerildiğinde karısı Meryem hamileydi. Kutsal kase hikayesinde anlatılan İsa’nın kanı ile dolu olan kadeh aslında Meryem’i anlatıyordu. Meryem, Mesih’in kanını taşıyan kutsal kaseydi ve Meryem ile İsa’nın bir soyu vardı. Vatikan bu sırrı dördüncü yüzyılda saklamaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Hatta bu sır Haçlı Seferleri’nin de bir sebebi olarak geçer. Meryem ilk kilise kurma görevini üstlenmişti ve bir kadın olduğu için kilise tarafından bir hayat kadını olarak tanıtıldı ve evli olduklarına dair bütün deliller saklandı.

Kutsal Kasenin hikayesi
Hz. İsa ve Mecdelli Meryem’in bir tablosu

Sonuç

Sonuç olarak bu söylentilerin hangisi tam olarak doğrudur bilemeyiz fakat Mecdelli Meryem‘in tarihte önemli bir yeri olduğunu kesinlikle inkar edemeyiz. Kutsal kasenin hikayesini size bildiğimiz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Umuyoruz ki beğenerek okursunuz.

“Kutsal Kasenin Hikayesi Nedir?” başlıklı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!

Kaynak

Bora İYİAT- Gizli Örgütler