kurtlarla koşan kadınlar kitap incelemesi

Kurtlarla Koşan Kadınlar Kitap İncelemesi

Kurtlarla Koşan Kadınlar kitap incelemesi yazımıza hoş geldiniz. Ataerkil toplum düzeninin öldüremediği cadıların torunlarına yazılmış bir yapıt: Kurtlarla Koşan Kadınlar. Herkesin bildiği fakat büyük çoğunluk tarafından varlığına hayalet muamelesi yapılan kadın yaşamlarından, mit ve öykülerle izdüşüm.

Clarissa Pinkola Estés tarafından yaklaşık yirmi beş sene içerisinde yazılan Kurtlarla Koşan Kadınlar, on sekiz dilde çevrilmiştir. Kitap kadınların içsel yaşamları konusunda klasik olarak değerlendirilmiştir. Kitap; ön söz, giriş, on altı bölüm, son söz, ek, kaynakça, teşekkür ve dizinden oluşmaktadır. Birbirinden bağımsız oluşan birçok öykü ve mit içerdiği için tekrara açık bir kitap niteliği göstermektedir. Öykülerin sonunda yazar tarafından kadınlar için sık sık çözümlemelere yer verilmiştir.

Gülme, kadın cinselliğinin gizli tarafıdır; fizikseldir,temeldir, tutkuludur, hayat vericidir ve bu yüzden uyarıcıdır. Genital uyarılma gibi bir hedefi olmayan bir cinsellik türüdür. Sadece o an için, bir sevincin cinselliğidir; özgürce uçan, yaşayıp ölen ve kendi enerjisiyle yeniden yaşayan hakiki ve şehevi bir sevgidir. Kutsaldır; çünkü fazlasıyla iyileştiricidir. Şehevidir; çünkü bedeni ve onun duygularını uyandırır. Cinseldir; çünkü heyecan vericidir ve haz dalgalarına neden olur. Tek boyutlu değildir; çünkü gülme insanın kendisi kadar başkalarıyla da paylaştığı bir şeydir. Bir kadının en vahşi cinselliğidir.

kurtlarla koşan kadınlar kitap incelemesi

Estés, kitapta öykü ve mitlerle beraber sıkça sezgi kavramına yer vermiştir. Yaşam içerisinde birçok seçenekle karşı karşıya kalan okuyucu için; içe dönüşün önemini vurgulamıştır. Kitap ne istediğini bilmenin ve bunu bastırmadan ifade etmenin çizdiği yolda kadının yaşamına yönelik örneklemeler sunar. Estés, kadınların içgüdülerine dayanarak iyi ve kötü kavramını seçmesinin getirilerini öyküler ve mitlerle ilkel kadınlar üzerinden örneklendirmiştir.

Benim de dahil olduğum II. Dünya Savaşı sonrası kuşağı… Çocuklarını istismar eden ana babalara yalnızca ”katı” denildiği; iliklerine kadar sömürülen kadınların ruhsal yaralanmalarına ”sinir krizi” adı verildiği; sımsıkı korselere sokulan, sımsıkı gemlenen ve sımsıkı dizginlenen kız ve kadınların ”edepli”, ”zarif” görüldüğü bir zamandı ve hayatın sayılı anlarında yakalarını kurtarmasını beceren diğer kadınlar ise ”kötü” damgası yediler.

kırmızı başlıklı kız

Kurtlarla Koşan Kadınlar Kitap İncelemesi: Mit ve Öykülerin Etkileri

Giriş bölümü kurtlar ve vahşi kadınlar arasında benzerliklerden örneklemeler içerir. Estés, kurtlar ve vahşi kadınlar için: ”Ortak içgüdüsel arketipleri paylaştıkları için, yanlışlıkla da olsa, hepsi nankör, doğuştan tehlikeli ve kindar olarak tanınırlar.” der. Bu; aile yapısından, kadınların sınıflandırılmasından, toplumun kadınlar üzerinde yaklaşımından bahsedilen kısımdır. Vahşi ve kadın kelimeleri arasında bağ kuran açıklamalar psikanalitik dille sıralanmıştır.

Psikanalitik öğüt mü istiyorsunuz? Gidin kemik toplayın.

Kurtlarla Koşan Kadınlar kitap incelemesi yazımızdaki çıkarımımız; öğretilmiş kadınlığın mitler ve öyküler üzerinden değerlendirilmiş; sebep-sonuç ilişkisine dayandırılmış olmasıdır. Kadın, vahşi kadın benliğin etkilerini deneyimledikçe kazandığı her savaşı bir sonraki savaşına güç olarak kendine tanımlar. Estés, sağlıklı kadın ve kurt için yaşamda güçlü kalmayı, vahşi doğada var olmakla mümkün olarak temellendirir. Bu temeli ise; ilkel zamanlı yaşamdan iz güden mitlerle ve öykülerle örneklendirmiştir.

Kitapta bulunan on altı bölüm içerisinde mit ve öyküler sırasıyla şu şekildedir: La Loba,Kurt Kadın ve Dört Haham; Mavisakal, Kadının Cebindeki Oyuncak Bebek: Bilge Vasalisa; Vahşi Adam İçin İlahi: Manawee; İskelet Kadın: Sevginin Hayat/Ölüm/Hayat; Çirkin Ördek Yavrusu, Yanlış Zigot, Kırmızı Ayakkabılar, Fok Derisi, Ruh Derisi, La Llorona, Küçük Kibritçi Kız, Üç Altın Saç, Baubo: Karın Tanrıçası; Çakal Dick, Bir Raunda Gezisi, Hilal Ayısı, Kurumuş Ağaçlar, Altın Saçlı Kadın, Elsiz Kız.

hayvan ve kız

Vahşi Kadın ve Kurt

Kurtlarla Koşan Kadınlar kitap incelemesi yazımızda değinmek istediğimiz en önemli nokta, bu kitabın birçok okuyucu tarafından feminizmin anayasası gibi görülmesi. Kadın yaşamının bütün evreleri içerisinde, bir kadının öğretilmiş baskıyı da kendisine uygulamasından bahseder. Estés, baskıyla ve öğretilmiş düzenle mücadeleyi, mit ve öykülerle, vahşi doğa üzerinde ilkel kadın ve kurt benzerliğine dayandırarak anlatmıştır.

Estés, susturulmuş ve bastırılmış vahşi kadının yeniden kendisini bulabilmesi için sık sık öğütler veriyor. Kitap, bir yerlerde sesini duyurmak isteyen hatta susturulduğunu bile anlamayan kadınlara içgüdüsel farkındalık kazandıracak ve benliğini bulmada yol gösterecek bir yapıttır. Bu yapıtın her satırı içinizde barındırdığınız Vahşi Kadın’ın ulumaları olacaktır.

Estés, kitapta kurtların genel hayat kurallarından bahsetmiştir ve vahşi kadınlar için tavsiyede bulunmuştur: ”Halihazırda mücadele etmekte olanlar için on numaradan başlamak daha çok işe yarabilir.”

Kurtların genel hayat kuralları:

  1. Ye
  2. Dinlen
  3. Aralarda dolaş
  4. Sadakat göster
  5. Çocukları sev
  6. Ay ışığında gevezelik et
  7. Kulaklarını ayarla
  8. Kemiklere kulak ver
  9. Seviş
  10. Sık sık ulu
kurtlarla koşan kadınlar kitap incelemesi

Birçok farklı kültürden derlenen masallar, vahşi doğadan ve benliklerinden; uzaklaşmış ve uzaklaştırılmış kadınlara rehberlik edecektir. Bu rehberliğin yanı sıra ana metin kadınlar ve doğaları üzerine de olsa; Kurtlarla Koşan Kadınlar, kadınlarla vahşi bir noktada buluşmak isteyen erkekler için de vazgeçilmez bir kılavuz olacaktır. Böylelikle de, Kurtlarla Koşan Kadınlar kitap incelemesi yazımızın sonuna geldik. Sevgilerle, kitapla kalmanızı diliyoruz.

Diğer içeriklerimize göz atmak için buraya tıklayın. Ayrıca, bizi Instagram ve Twitter üzerinden takip etmeyi unutmayın!