Kitap Otağ’da Yapılmış En İyi 20 Alıntı Tweet

20.

En büyük arzum bu dünyaya ait olduğumu unutabilmek.

İki Şehrin Hikâyesi, Charles Dickens

19.

Beni başkalarıyla mukayese etmeyin; her şeyden evvel beni tanımıyorsunuz, buna ilaveten, onları da tanımıyorsunuz.

Monsieur Teste, Paul Valéry

18.

Sadece aptallar kendi hatalarından ders çıkarır. Ben başkalarının hatalarından ders çıkarırım.

Otto Van Bismarck

17.

Boş, anlamsız bir toplumda yaşadığımın farkındayım; bu toplumda keyfim yerindeyken kafa sallarım ona, savunucusu olduğumu söylemekten geri kalmam, ama sırası gelince en önce ben bırakıp kaçarım onu.

Ezilenler, Fyodor Dostoyevski

16.

Şimdiki gençlere söylüyorum, zahmetten kaçmayın. Tren mi var, atlayın; yol mu var, gidin. O yaşlarda yeni yerleri görmenin zevki başkadır. Tecrübeyle görmek de güzeldir ama gençlik enerjisiyle dolaşmak bir başkadır.

İlber Ortaylı

15.

Mustafa Kemal bir temeldir. Bir yöndür. Yapılmış, her şeyi bitmiş bir bina değildir. Onu ancak devam ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yalnız yüreğimizle değil, aklımızla da sevelim.

Cemal Süreya

14.

Mademki ölümün önüne geçilmez, ne zaman gelirse gelsin. Sokrates’e ”Otuz Zalimler seni ölüme mahkûm ettiler.” dendiği zaman ”Tabiat da onları.” demiş. Yüz sene daha yaşamayacağız, diye ağlamak, yüz sene evvel yaşamadığımıza ağlamak kadar deliliktir

Denemeler, Montaigne

13.

-Seni Harbiye Nazırı yapacağım. Sen Başvekil olacaksın…

+Peki Kemal, bizi bu mevkilere getirmek için sen ne olacaksın?… Yoksa padişah mı?

-Hayır, ondan da büyük…

Tek Adam – Cilt 1, Şevket Süreyya Aydemir

12.

Başka uluslar, çağdaş uygarlığa girmek için geçmişlerinden uzaklaşmak zorundadırlar; oysa Türklerin çağdaş uygarlığa girmeleri için, yalnız geçmişlerine dönüp bakmaları yeter.

Ziya Gökalp

11.

İnsanları kurt belle, kuzu çıkarsa bahtına…

H. Nihal Atsız

10.

Güzel kitapları okumanın geçmiş yüzyıllardaki erdemli insanlarla sohbet etmek gibi olduğunu biliyordum.

Yöntem Üzerine Konuşma, René Descartes

9.

Geriye en güzel intiharı seçmek kalır:

Evlilik, 40 iş saati ya da tabanca…

Defterler, Albert Camus

8.

Sevdiğiniz için acı çekiyorsunuz, daha fazla sevin. Aşk yüzünden ölmek, yaşamaktır.

Sefiller, Victor Hugo

7.

Yaşamak için doğmuştum, yaşamadan ölüyorum.

Yalnız Gezenin Düşleri, Jean-Jacques Rousseau

6.

İnsanlar

hangi dünyaya kulak kesilmişse öbürüne sağır

o ferah ve delişmen birçok alınlarda

betondan tanrılara kulluğun zırhı vardır.

İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır, İsmet Özel

5.

Benim kuvvetim:

Bu büyük dünyada yalnız olmamaklığımdır.

Fevkalâde Memnunum Dünyaya Geldiğime, Nâzım Hikmet Ran

4.

“Niye yaşamalı? Her şey boş! Yaşamak, havanda su dövmektir; yaşamak, kendi kendini yakıp kavurmak ve yine de ısınamamaktır.”

Böyle Buyurdu Zerdüşt, Friedrich Nietzsche

3.

Ölümden sonraki yaşama ilişkin esas soru onun gerçek olup olmadığı değil, gerçekse bile bunun ne gibi sorunları çözdüğüdür.

Felsefî Soruşturma, Ludwig Wittgenstein

2.

Sizden farklı düşünen insanların savlarını da dinleyin. Yalnız dikkat edin, cümlenin içerisinde “düşünen” ibaresi var. Bu ayrımı iyi yapın.

İlber Ortaylı

1.

Epiktetos’un dediği gibi, ”Bir cesedi sırtlanmış ufacık bir ruhsun sen.”

Kendime Düşünceler, Marcus Aurelius

Muhammet Dağlı
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, iktisat son sınıf öğrencisi.