Toplumsal, Sosyal, Siyasal Hayatta Kadınlar Ne İster?

Dört yazının birleşiminden oluşturduğumuz “Kadınlar Üzerine” serisinin bu son yazısında; kadınların toplumsal, siyasal vb. her alanda istediklerinden ve bunların akabinde hakları olan şeylerden bahsedeceğiz. Bunların akabinde yazının başında kendimize sorduğumuz “Kadınlar ne ister?” sorusunun cevabını size buldurmayı umuyoruz. Yazımızda “istemek ve istememek” fiilinin her türlü kalıbı, bilinçli bir şekilde, defalarca tekrarlanacaktır. Toplumsal, sosyal, siyasal hayatta kadınlar ne ister?

Toplumsal, Sosyal, Siyasal Hayatta Kadınlar Ne İster?

İkinci cins olmak istemezler. Erkek hegemonyasının geldiği noktada kadınlar ikinci bir cins olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma kadınları birçok noktada geriye düşürmekte ve temel hak ve özgürlüklerini kullanmak noktasında kısıtlamaktadır.

toplumsal sosyal siyasal hayatta kadınlar

Kadınlar cinsiyet açısından adalet ister. Bir kadın yolda yürüyorken tuhaf ve çirkin bakışlar altında kalmak istemez. Kadınlığı yüzünden mesleki hayatının sekteye uğramasını ve iş hayatında kadınlığı yüzünden zorluklar yaşamayı istemez.

Toplu taşıma araçlarına rahatça binmeyi, gecenin bir vakti rahatça dışarı çıkmayı ister. Eğlenmek için oynadığı oyunlarda kendisine farklı gözle bakılıp, farklı muamele uygulanmasını istemez. Kadınlar, kadınların da erkekler gibi bir insan olduğunu, toplumun önemli bir yapısı olduğunu, bir birey olduklarını herkesin bilmesini ister. Sevilmek, sevmek ister; öldürülmek, dövülmek, aşağılanmak, istismara uğramak istemez. Yaşamak, yaşatmak ister. Yargı önünde erkek ile adil olarak yargılanmak ister.

Siyasette ve sosyal hayatta aktif olmak ister. Kadın sözünün siyasette ve sosyal yaşantıda değersizleşmesini istemez. Kadınlar, aslında bu istedikleri şeylerin en doğal hakları olduğunun bilinmesini ister. 

Kadın Hakları

Yaşamak: Bir gün sevdiği, sevmediği, tanımadığı, en yakın olduğu, güvendiği erkek tarafından öldürülmemek hakkı. İstediği yerde, istediği gibi nefes alma hakkı. 


Özgürlük: Bir birey olarak yasal zeminde istediğini yapma hakkı. İstediği işte çalışma hakkı. İstediği gibi giyinme hakkı. İstediği saatte dışarı çıkma hakkı. -Hakaret etmek dışında- İstediği gibi konuşma hakkı. Herhangi bir şeye bağlı kalıp kalmama noktasında seçim hakkı.
-Seçme ve Seçilme Hakkı.
-Eğitim Hakkı
-Boşanma ve velayet hakkı


 “Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirisi”  1791’de yayınlandı. O zamandan bu zamana bakıldığında 200 yıldan fazla bir zaman söz konusu. Geçen bu sürede toplumların cinsiyetlere bakış açısı gelişememiş daha da kötüleşmiştir.


Burada söylediğimiz haklar erkeğin de hakları. Yani kadın veya erkek hakları yoktur, İnsan Hakları vardır. Kadını da insan olarak görmek bu kadar zor olmamalı. Toplum bilincinde, kadınlara insan demeyi bu kadar korkunç bulmamalı, bu durumdan çekinilmemelidir.

toplumsal sosyal siyasal hayatta kadınlar

Sonuç

Dört yazıdır kadınlardan ve toplumuzdaki sorundan bahsediyoruz. Ne zaman ve nasıl buraya geldiğimiz konusu apayrı bir tartışma. Geldiğimiz noktada gerçekten insanlık kötüye ilerlemeye devam ediyor. Kadınları toplumdan uzaklaştırmak, dışlamak, ezmek, objeleştirip bir meta haline getirmek uzun ve kısa vadede kimseye fayda sağlamayacaktır. Bu eylemleri yapan insanlar sadece anlık olarak kendilerini tatmin edecektir. Kadınları toplumdan ayrı tutmak insanlıktan ayrı tutmak demektir. Bu tutum ve davranışın buradan ne kadar saçma olduğu anlaşılıyor. Kadın ve erkeğin adil şartlarla yaşadığı bir toplum asla geri kalmaz…

Bakılmasını önerdiğimiz:
-Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (CEDAW)
-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
-Türk Medeni Kanunu
-İstanbul Sözleşmesi
-Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirisi

‘Kadınlar Üzerine: Toplumsal, Sosyal, Siyasal Hayatta Kadınlar’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram veTwitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın! Fikirlerinizi önemsiyoruz. Yorum yaparak düşüncelerinizi bizimle paylaşabilir, önerilerinizi sunabilirsiniz.