kadın ve aile

Kadınlar Üzerine: Kadın ve Aile Yapıları

Kadınlar, toplumumuzda doğduklarından itibaren zorluklarla mücadele etmeye başlayan, sosyal statü olarak bu coğrafyada sürekli savaşmaya mecbur bırakılan; toplumun en değerli yapısı... Toplumumuzda yetiştirilen çocukların geneli ataerkil bir yapı ile yetiştiriliyor. Bir kadının ataerkil bir toplumda yetişmesi her zaman geleceği için bir tehlike mi? Değil, tarihimizde çokça örneği bulunmakta. Buradaki yetiştirilme problemi kültürümüzde kast edilen ataerkil yapının yanlış yorumlanması ve toplumun gittikçe büyüyen cahil yapısı. Kadınların ailelerinde yaşadığı bazı problemler nelerdir? Kadın ve Aile yapıları.

kadın ve aile


Kadın ve Aile

Bazı kadınların mücadelesi doğmadan önce başlar. Erkek çocuk isteyen bir babanın kızı olmak hayata bilmem kaç eksi ile başlamak demektir. Eğer imkanları kısıtlı olan bir coğrafyada ve sığ insanların var olduğu bir yerde doğarsa yaşama ihtimali bile düşük olur. O babanın öz kızına olan tutumu, onu ne kadar totaliter yetiştireceği, onu özgürlüğünden ne kadar alıkoyacağı, onun kişiliğinin oluşmasında ne kadar zarar vereceği… hepsi meçhuldür. Bu durumda yetişecek bir kadının geleceği nasıl olur? Bazı kız çocukları vardır, onlar bu kadar şansız olmasalar da kötü muamele görürler. Kimi anneler küçükken kendilerini de baskı altında, kötü yetiştiren ebeveynleri olmasına rağmen kızlarına kötü davranır veya aynı şekilde büyütür. Bu çocuklar anneleri ve babaları tarafından baskıcı, özgürlükten yoksun, hizmet etmek için yaşıyormuş hissi verilerek yetiştirilir. Bu dönemde kadın genel olarak hata yapabilir.

Kadın, Özgürlük ve Güven

Özgürlüğü farklı yollarla aramaya başlar. Babalarına duydukları güvenin kırılmasından dolayı ya farklı erkeklere güvenirler ya da hiçbirine güvenmezler. Bu baskıcı durum onların doğalarında bulunan özgürlük ve güven arzusunu  tamamen suistimal ederek kalıcı hasarlar bırakabilir.

Verdiğimiz örnekleri toplumumuzda canlı olarak görüyor ve tecrübe ediyoruz. Böyle baskılı bir ortamda gelişen çocukların hayal güçleri ve geleceğe dair umutları ebeveynlerinin elleri arasında yok olup gider. Verdiğimiz örnekler dışında bazı aileler bilinçli olup çocukları için çalışmaktadır. Ama onların kızları arasında da katledilen, tecavüze uğrayan, kaçırılanların sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Bugün bir aile baskıcı olmasa bile kızını dışarıdayken binlerce kez düşünmekte. Bunun değişmesi ailelerin çocuklarını yetiştirme biçimine bağlıdır. Kadın ve erkek aileleri tarafından iyi yetiştirilirse bu sorunlar ortadan kalkar.

Her Şeyin Başı Aile

Her gün dile getirdiğimiz gelişememek kaygısı böyle giderse hep dilimizde olacak. Aile yapılarından fışkıran cehalet ve totaliter yapı kadın ve erkeğin hep büyük bir çatışma yaşamasına sebep olacak. Bizim verdiğimiz örnekler devede kulak. İşin derinine indiğimizde erkek ve kadının gelişimini olumsuz etkileyen birçok faktörün olduğunu görebiliriz. Böyle bir aile yapısında kadın cinayetleri, toplumsal olarak gelişememek, eğitimsizlik hep olağan durumlar olacaktır. Her şeyin başlangıcı ailedir. İlk önce aile yapılarını değiştirmekten ve aileleri bilinçlendirmekten başlanılmalıdır.

kadın ve aile

Bu yazıda kadınların aileleri içerisinde nasıl zor durumda kaldıklarından bahsetmeye çalıştık. Kafanızda bir fikir oluşturabildiysek ne mutlu bize! Yazılarımız içerisinde toplumumuzda büyük sorunlar teşkil eden kadın ve erkek ilişkilerinin çözümlerine ışık tutacağız.

Bu yazı serisi 4 yazıdan oluşmaktadır: 1. Kadınlar Üzerine: Kadın ve Aile Yapıları, 2. Kadınlar Üzerine: Kadın ve Türk Toplumu, 3. Kadınlar Üzerine: Kadın ve Erkek İlişkilerinde Kadının Rolü, 4. Kadınlar Üzerine: Kadınlar Ne İster?

‘Kadınlar Üzerine: Aile Yapıları’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram veTwitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!