İlk Yerli Roman

İlk Yerli Roman: Bu Kitap Bir Musibetname Değil(dir)

Evet içimizden bazıları doğru bildi, bugün inceleyeceğimiz kitap edebiyatımızın ilk yerli romanı olarak kabul edilen Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat. Kitap 1872 yılında yayınlanmıştır. Romanın, edebiyatımızda türünün ilk örneklerinden olduğu için olsa gerek bazı eksiklikleri vardır. Her ne kadar dil yönünden eksikleri olsa da bu romanda dönemin kapalı bir toplumu olan Osmanlı sosyal hayatı içindeki kadının sorunlarını ele aldığını ve adeta halkın geleneksel yaşam tarzına isyan niteliğinde yazıldığını unutmamız gerekir. Türk Edebiyatına katkısı çok büyüktür.

İlk Yerli Roman

Bu Romanda Ne Anlatılır?

Romanda kısaca, Talat ve Fitnat’ın birbirlerine karşı imkansız bir aşk yaşamaları ve bu olanaksız aşkı çeşitli şekillerde oldurmak istemeleri. Hacı Baba’nın ise Fitnat’ı, Fitnat’ın öz babası olduğunu bilmediği zengin bir adamla evlendirmesi, bunun üzerine Fitnat’ın başka biriyle evlendirilmeye dayanamayarak intihar etmesi, Ali Bey‘in evlendiği kızın kendi öz kızı olduğunu öğrenmesiyle delirir. Talat’ın da olayları öğrendikten sonra dayanamayıp ölmesi anlatılır. Bu kadar kötü olayların ardından da yazar “bu kitap bir musibetname değildir” yazarak bitirmek durumunda kalmıştır. Bunun da nedeni okuyucunun aklında kötü olayların anlatıldığı bir roman olarak kalması değil, yaşanan kötü olaylardan ders alınmasını istediği içindir.

İlk Yerli Roman

Topluma Yönelik Eleştiriler

Bu romanı toplumun çeşitli yönlerini eleştirir ve toplumun görmeden evlenme gibi yanlış davranışlarının doğurduğu acı son gösterilerek ibret alınması istenmiştir. Ayrıca ana konunun dışında Talat‘ın kız kılığına girdikten sonra erkeklerin kendisini türlü şekillerde rahatsız etmesi, kız çocuklarının okutulmaması, küçük yaştaki kızların kaçırılarak köle olarak satılması da romanda geçen bir başka eleştiri konularıdır.

Gerçekten İlk Roman Mı?

İlk Türkçe roman Şemsettin Sami’nin Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat isimli eseri olarak kabul edilir. Ama bundan önce asıl ismi Hovsep Vartanyan olan Vartan Paşa‘nın 1851 yılında kaleme aldığı Akabi Hikayesi isimli Ermeni alfabesiyle yazılmış Türkçe bir eseri mevcuttur. Kasım 1872’den 1873 yazına değin Hadîka gazetesinde yayınlanmış olan Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat‘ın ilk yerli roman kabul edilmiştir. Nedeniyse Şemsettin Sami‘nin Müslüman olmasından kaynaklanmaktadır.

“İlk Yerli Roman: Bu Kitap Bir Musibetname Değil(dir)” adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!