anayasa ön sözleri

Halkın Manifestosu: Anayasa Ön Sözleri

Anayasa Nedir ?

Anayasa, devletlerin hukuk sistemlerinin temellerini belirleyen, ülkedeki tüm kanun ve kuralların çerçevesini oluşturan maddeler bütünüdür. Geçmişten günümüze her devlet, kendi kurallarını belirlemiş ve iktidarını buna göre şekillendirmiştir. Bu kurallar bütünü geçmişte, halkın büyük çoğunluğu tarafından kabul edilen ve milletin belleğinde yer etmiş yazısız kurallar olmuşken, son yüzyıllarda yazılı hale getirilmiş ve siyasal iktidarı sınırlayan, bireylerin özgürlük kalkanı görevi gören bir anayasa haline gelmiştir. İşte anayasalar bu iki temel göreviyle devletleri ve milletleri, hukukun üstünlüğüne tabii kılmış, düzenli ve refah bir hayatı topluma sunmuştur. Sizler için bazı devletlerin anayasa ön sözleri ve başlangıçlarını listeledik. Keyifli okumalar.

anayasa ön sözleri

Anayasacılık Tarihi

Modern anayasacılığın temeli 18.yy olsa da, topluma ve siyasal iktidara yön veren kural ve kanunların tarihinin insanlığın başından beri var oluğunu söyleyebiliriz. İnsanlar bu kanunlara yıllarca riayet etmiş, zamanın koşullarına göre düzenlemiş ve hayat tecrübelerine göre geliştirmiştir. Bu kurallar günümüzde de ülkelerin değer yargılarına ve yaşam tarzlarına göre birbirinden çok farklı ayrıntılar içermekte ise de, bireyi ve devleti koruma esasına dayanır.

Anayasa Ön Sözleri ve Başlangıçları

anayasa ön sözleri

Günümüzde ülke anayasalarını incelediğimizde, neredeyse tüm ülkelerin anayasalarının kurallar ve kanunları art arda sıralamadan önce bir ön söz içerdiğini görebiliriz. Bu ön sözler bazen hak ve özgürlüklere, bazen bağımsızlık ve istiklale veya başka lirik duygulara atıfta bulunuyor olabilir. Ancak neredeyse her 5 ülkenin 4’ünde bu ön söz bulunur ve genellikle vatandaşın vatani duygularına hitap eder.

Sizlere farkı ülkelerde anayasa ön sözleri ve başlangıçlarının nasıl olduğunu ve ülkelerin halklarına nasıl seslendiklerini göstermek isteriz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Ön Sözleri

  • Türk Vatanı ve Milleti’nin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devleti’nin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda;
  • Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi varlığı, refahı, maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;
  • Egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti’ne ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;
  • Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; 
  • Topluca Türk vatandaşlarının ”Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu;
  • FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı uygulanmak üzere.
  • TÜRK Milleti Tarafından, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur. 

Görüldüğü üzere Türk Anayasası, anayasanın amaçlarından bahseder ve temel ilkelere bir kez daha dikkat çekilir. Başlangıç metninin son cümlesinde ise bu hususların Türk evlatlarına emanet edildiğinden bahsedilir.

anayasa ön sözleri

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Ön Sözleri

Azerbaycan halkı kendinin çok asrlık devletcilik an’analarını devam etdirerek , “Azerbaycan Respublikasının devlet müstakilliyi hakkında”  Anayasa metninde kayıt olunan  prensipleri esas götürerek , bütün cemiyetin ve her kesin refahlığını te’min edilmesini arzulayarak, adaletin , azadlığın ve tehlikesizliğin kuvvetlendirilmesini isteyerek , geçmiş , şimdiki ve gelecek kuşaklar karşısındaki  sorumluluğunu anlayarak , bağımsız hukukundan faydalanarak , tantanalı şekilde aşağıdaki niyyetlerini be’yan edir :

1.Azerbaycan devletinin müstakilliyini , bağımsızlığını ve arazi bütünlüğünü korumak:

2.Anayasa çerçivesinde demokratik kuruluşa te’minat vermek :

3.Vatandaş cemiyetinin kuvvetlendirilmesine nail olmak:

4.Halkın iradesinin ifadesi gibi kanunların yüceliğini te’min  eden hukuku , dünyevi devlet kurmak:

5.Adaletli iktisadi ve sosyal kanunlara uygun olarak her kesin layikli hayat seviyesini te’min etmek:

6.İnsanlığa has olan değerlere sadık olarak bütün dünya halkları ile dostluk , sülh ve sükünet şaraitlerinde yaşamak ve bu maksadla karşılıklı faaliyet göstermek.

Yukarıda sıralanan kutsal ve yüce niyetlere genel halkoylaması- referandum yolu ile bu Anayasa kabul edilir.

Azerbaycan Anayasası da benzer şekilde anayasanın ve vatandaşlık görevlerinin önemine dikkat çekerek, barış ve huzur ortamı oluşması gerektiğini vurgular.

Yunanistan Cumhuriyeti Öz Sözü

Kutsal, Ölümsüz ve Bölünmez Üçlü Adına

Yunan Anayasası ise görüldüğü üzere kısa bir cümleden oluşan bir başlangıç içerir. Anayasanın bağlı olduğu üç kutsal değerden bahseder ki bunlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruhtur. Dini bir nitelik taşıyan anayasa, gücünü bu üç kutsal unsurdan alır ve onların adına düzenlendiği belirtilir.

anayasa ön sözleri

Son Olarak

Görülmektedir ki bu başlangıçlar, halkın ve devletin tarihi, mevcudiyeti ve geleceği hakkında bilgiler içerir. Daha birçok farklı ülkelerin anayasa başlangıçlarını incelediğimizde oldukça ilginç ayrıntılar da göze çarpabilir. Bazıları dini, bazıları milli ve bazıları da insan hakları ile ilgili yargılar içerebilir. Üstelik bazı ülkelerin anayasa başlangıçları, anayasa metnine dahildir ve bu başlangıçlarda yazılanlar da yargı sürecinde kullanılabilir. Anayasa içeriğinin tümü okunmasa bile bu başlangıçlar devlet ve halk hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olabilir.

Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın