evrim teorisi

Evrim Teorisi

Giriş yapmadan önce bahsetmemiz gereken en önemli nokta Evrim Teorisi konusunun ne olduğunu anlatacağımızdır. Din ile olan ilişkisinden önce ne olduğunu anlamamız kafamızda birçok sorunun cevap bulmasında önemli rol oynar.

Evrim Teorisi Nedir?

Evrim Teorisi Charles Darwin’in 1859’ta ortaya çıkardığı bir teoridir. Bu teoriye göre canlılar kalıtım yoluyla evrim geçirerek sahip olmadığı ve olduğu uzuvlarında değişimler yaşıyordu. Ve bu değişimler sürekli farklılar geçirerek canlı için hayati uzuvları oluşturuyordu.

Doğal seçilim adı verilen bu sistem canlının yaşadığı ortam gibi birçok faktör ile canlı üzerinde evrim geçirmesini sağlayarak canlının hayatta kalma ve üreme için şansını arttırıyordu. Bu sisteme göre canlılar kendisi için en iyi ortamı sağlayacak değişimleri yaşıyordu.

Bu teori bu kadarıyla eksik ve doğruydu. Bu nedenle yaşamının büyük kısmında Darwin bu teorisini desteklemek için araştırmalarını yapmak için dünya üzerinde birçok noktaya gitti. Gördüğü farklı coğrafi konumlarda benzer canlılar ile teorisini desteklemeye devam etti.

1858 yılında Britanyalı Alfred Russel Wallace Darwin’in teorisine yakın bir konu ile ilgili mektup yazarak Darwin için fikrini açıklama fırsatı sundu. Kendilerinin sunduğu ve biyoloji biliminde önemli bir noktada olan kitapta Evrim Teorisi kamuoyuna ilk kez açıklanmış oldu.

Evrim Teorisi’nin açıklanmasından sonra biyoloji biliminde yaşanan gelişimler ile teori desteklenerek ”Sentetik Evrim Teorisi” halini aldı.

Evrim Teorisi Ne Kadar Doğru?

Evrim Teorisi’nin doğruluğu konusunda kesin yargılar yer alsa bile adı üstünde teori. Bilim dünyasında binlerce yazı yazılmış olsa bile doğruluğunu kesin olarak kanıtlayacak bir yazı halen yok. Bunu en büyük nedeni Evrim Teorisi’nin anlık bir durumu değil milyonlarca yılı kapsayan bir dönemi ele almasıdır.

Bu nedenle doğruluğu ve yanlış oluşu hakkında bir yargıya ulaşmamız şimdilik mümkün değil.

Peki ya Bitkiler?

Bitkilerde Evrim Teorisi’nde yer almaktadır. Sonuçta bitkiler canlı sınıfında yer almakta. Bunun dışında her bitkinin aynı şartlarda yaşayamaması örnek olarak verilebilir.

Canlılar Hangi Durumlardan Etkilenerek Evrimleşir?

Bunun en basit cevaplarından birisi coğrafi şartlardır. Sıcağa dayanıklı canlılar ile soğuk ortamda bulunan aynı tür canlıların farklılıkları bulunmaktadır. Bunun yanında değişim ve gelişim gösteren dünyamız canlıları değişime zorlamaktadır. Aynı zamanda dünyanın sahip olduğu maden ve gaz oranlarının değişimi canlılarda değişimi meydana getirir. Verebileceğimiz en önemli durumlardan biri ise kirlilik oranınında faktör olarak rol almasıdır.

Mantıksal Açıdan Evrim Teorisi Hakkında Görüşler Nelerdir?

Mantıksal açıdan Evrim Teorisi kanıtlanamamış olsa bile birçok noktada doğru diyebileceğimiz noktaya parmak basmakta. Yukarıda da dediğimiz gibi teori için bilim yönünden destek verilmekte. Fakat bir teoriyi çürütmek bilim dünyasında ses getireceği için günümüzde ve geçmişte birçok bilim insanı bu teorinin doğruluğundan çok negatif bir sonuç alması için çalışmıştır.

Kısa bir özet geçmemiz gerekiyorsa mantıksal açıdan Evrim Teorisi geçerli bir not almasına rağmen kabul görmemektedir.

Yani?

Evrim Teorisi bilim dünyasında sürekli ele alınan bir konudur. Bu nedenle bilim insanları sürekli yeni belgeler sunarak Evrim Teroisi hakkında fikirlerini sunmakta. Bu nedenle doğruluğu konusunda bir yargıdan uzak olan bu teori bilim dünyası için günümüzde çalkantılı durumda.

Nasıl bir sonuca ulaştığını ancak ve ancak bilim insanlarını çalışmaları ile öğrenebileceğiz.

Ayrıca bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın.

KAYNAKÇA

https://tr.wikipedia.org/wiki/Evrim


Ayhan Doğa Tanrıverdi
Üniversite'de tasarımcılık okuyorum. Gündüz vakti müzik dinleyerek otomobil tasarlıyorum. Gece olunca Bir Parça Tuhaftık'da yazı yazıyorum.