Düşmanlarının Gözünden Atatürk

Düşmanlarının Gözünden Atatürk

Bir kahraman düşünün; düşmanları bile saygı duysun, başka devletler onu örnek alsın, onun fikirleri izinden gitsin, öldüğünde sadece ülkesi değil tüm dünya yasa boğulsun. Bir kahraman düşünün ki; ömrü boyunca tek derdi vatan olsun, asla kazanılamayacağı düşünülen bir savaşı milletini arkasına alarak kazansın. Bir kahraman düşünün; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk olsun. Hayatının neredeyse tamamını adadığı, cepheden cepheye koşup kurtardığı ülkesini aydınlığa çıkartmayı başaran Atatürk, sadece ülkesinde gurur duyulan biri değildi. Tüm dünya liderleri onun ileri görüşlülüğünün, zekasının, başarısının farkındaydı ve bunu söylemekten hiç çekinmemişlerdi.

Düşmanlarının Gözünden Atatürk” adlı yazımda, Türk milleti olarak duyduğumuz zaman gururlanacağımızı düşündüğüm, başka devletlerin Atatürk hakkında söylediği sözleri ve yaptığı yorumları paylaşmak istiyorum.

Düşmanlarının Gözünden Atatürk
Düşmanlarının Gözünden Atatürk

Time Dergisi – Amerika

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden neredeyse bir ay önce, Amerika’da yayımlanmış olan Time Dergisi‘nin 4. sayısının kapağını Mustafa Kemal Atatürk süslemiştir. 24 Mart 1923 yılında yayımlanan bu dergide Atatürk ve fikirlerinden övgülerle bahsedilmiştir.

Derginin içerisinde Atatürk’ün görüşlerinin yanı sıra onun hakkında da yazılara yer verilmiştir. Dönemin ileri gelen tarihçilerinden biri olan Arnold J. Toynbee‘de görüşlerini şu şekilde belirtmiştir.

“Mustafa Kemal Paşa hiç şüphesiz çağdaş tarihinin büyük şahsiyetlerinden biridir. Hayata saçılan milli hareket ilhamıyla birlikte daha iyi bir dünya için beklemek yerine bir Türk’ün Anadolu’da kendi efendisi olabileceğinin canlı bir örneğidir.”

Arnold J. Toynbee

Dergi girişte Atatürk’ü tanıtmak için için ise şu sözleri kullandı;

“Mustafa Kemal Paşa; ‘Türk nerede kendisinin efendisidir?’ deyimine, her zamanki ‘cehennemde’ yanıtının yerine, ‘Türkiye’ de yanıtını vererek bu sözün aksini ispat etti. O şüphesiz modern tarihin en büyük isimlerinden biridir. Ve şimdi Türkiye’nin kazandıklarına sahip çıkmaya azimli olarak Batı’nın gizli güçlerine karşı duruyor.”

TIME DERGİSİ

Atatürk, Time Dergisi kapağına 4 yıl sonra tekrar çıkarak, bu dergide yer alan ilk Türk unvanını tazeledi. Bu sefer Türkiye Cumhuriyeti daha çok genç ve başarılarını sürdürürken çıkmıştır. Time Dergisi’nin bu yayımı “İlke ve İnkılapları üzerine kurulan” bir sayı haline gelmiş ve görüşlerini bir kez daha tüm dünyaya duyurup, saygı duymayı hak etmiştir.

Düşmanlarının Gözünden Atatürk

Elefterios Venizelos – Yunan Başkanı

Hepimizin bildiği üzere Yunanistan’ın Ege’yi, özellikle de İzmir’i alma uğruna yapmış olduğu acımasız savaşlar çok fazladır. Fakat Yunanlıların denize dökülmesi de İzmir’de gerçekleşen bir olaydır. Hezimete uğramış bir başkan olarak, o dönemde Türk-Yunan dostluğu hakkında yapılacak görüşmelere katılmak için Türkiye’ye gelmesi; onur kırıcı olsa da Atatürk, Venizelos‘u çok büyük bir samimiyet ve saygıyla karşılayarak bir kez daha büyüklüğünü kanıtlamıştır.

Bu samimi karşılama sonucunda Türk-Yunan ilişkisi tatlıya bağlanmakla kalmamış, Venizelos Atatürk’e karşı çok büyük bir incelik göstermiştir. Yaklaşık 12 yıl sonra bu davetin bırakmış olduğu iz ile Venizelos, Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday olarak gösterdi. Nobel Komitesi’ne göndermiş olduğu mektupta ise, bu isteğinin sebebini şu şekilde açıkladı;

“Bu barışın sağlanmasında en değerli katkıyı gösteren kişi, Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’dan başkası değildir… Bu nedenle, 1930’dan bu yana Yunanistan hükümeti başkanı olarak Yakın Doğu’ya yeni bir dönem getiren ve barışı sağlayan Türk-Yunan paktının imzalanmasından sonra, siz Nobel Barış Ödülü saygın üyelerine, Mustafa Kemal Paşa’yı bu kıymetli ödüle layık görmekten şeref duyduğumu belirtir; adaylığını kabul etmenizi arz ederim.”

Elefterios Venizelos
Düşmanlarının Gözünden Atatürk

V. İliç Lenin – Rus İhtilali Lideri

Marksist-Leninist ideolojinin fikirsel önderi, Ekim Devrimi‘nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan Lenin; başarılı bir politikacıdır. Hedeflediği yolda başarılı olup olmadığı hakkında kesin yorum yapamasam da, çok uzun bir süre uğraş verdiğini söyleyebilirim. Atatürk’e olan hayranlığını ise çok güzel sözlerle ifade etmiştir.

“Paşa, size nasıl hayran olmayayım? Ben Fransa’da laik bir hükümet kurmuştum. Bu hükümeti Papa’nın Paris’ teki temsilcisinin yardımı ile papazlar devirdi. Sizse bir Halifeyi kovdunuz ve gerçek anlamıyla laik bir devlet kurdunuz. Siz, bu taassup içinde laikliği bu topluma nasıl kabul ettirdiniz? Dehanızın büyük eseri laik bir Türkiye yaratmak olmuştur.”

Lenin
Düşmanlarının Gözünden Atatürk

UNESCO’nun Atatürk Hakkında Tanımı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü, işbirliği ve bilime dayanarak tüm dünyada birlik beraberliği sağlayarak, korumayı amaçlayan bir kuruluştur. Tüm dünya için büyük öneme sahip olan UNESCO, Atatürk’ü şu sözlerle tanımlamak istemiştir;

“Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.”

UNESCO
Düşmanlarının Gözünden Atatürk

Aristide Briand – Fransız Başbakanı

Fransa ile Türkiye arasında, 1921 yılında imzalanan Ankara Antlaşması diğer bazı devletlerin hoşuna gitmemiştir. Ve bu sebeple bazı kişiler, “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı.” dedi. Bunu duyan Fransız Başbakanı Briand, mecliste şu şekilde cevap verdi;

“Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve onun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”

Aristide Briand

İtalyan Radyosu Anonsu

Atatürk’ün vefat ettiği gün, 10 Kasım 1938’de İtalyan Radyosu’nda bir anons duyulduğu söylenmektedir. Anons ise;

“Sezar, İskender, Napolyon ayağa kalkın; büyüğünüz geliyor!”

Düşmanlarının Gözünden Atatürk” başlıklı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!

Kaynakça:

  • bbc.com
  • time.com