Dijital Dünyada Çocuklar

Dijital teknoloji; çocukların çevrimiçi ve çevrimdışı tehlikelere daha fazla maruz kalmasına neden olabilmektedir. Hâlihazırda dezavantajlı olan çocuklar; diğer çocuklara kıyasla daha büyük risklerle (gizli bilgilerin ihlali de dâhil olmak üzere) karşı karşıya kalabilmektedir.

dijital
Bilgi ve iletişim teknolojileri; çocuklukta karşılaşılan geleneksel risklerin (zorbalık vb.) yanı sıra çocuk istismarının yeni türlerini ve sömürü tehlikesini de arttırmaktadır. Çocukların cinsel istismarının canlı olarak yayınlanması ya da çocukların cinsel istismarına ilişkin materyallerin “sipariş üzerine hazırlanması” bu yeni istismar türlerine örnek olarak verilebilir.

Çocukları tuzağa düşürmek isteyen kötü niyetli kişiler; anonim sosyal medya profillerini ve oyun forumlarını kullanarak, hiçbir şeyden şüphe duymayan çocuklarla kolaylıkla iletişim kurabilmektedir.
Yeni teknolojiler (kripto para birimleri ve Derin Web gibi) çocukların cinsel istisma- rının ve diğer zararlı içeriklerin canlı olarak yayınlanmasına olanak sağlamakta ve emniyet güçlerinin bu tür vakaları takibini güçleştirmektedir.

İnternet Watch Foundation (İnternet İzleme Vakfı), tüm dünyada çocuk istismarıyla ilgili URL’lerin yüzde 92’sine sadece beş ülkenin ev sahipliği yaptığını tespit etmiştir: Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa ve Rusya Federasyonu.
Çocukları korumaya yönelik çabaların özellikle de dezavantajlı çocuklar üzerinde yoğunlaştırılması gerekir. Çünkü dezavantajlı çocukların çevrimiçi riskleri anlama ihtimali
daha düşük olabilmektedir. Dolayısıyla, dezavantajlı çocukların zarar görme olasılığı da daha yüksektir.
Tutumlar kültürden kültüre değişebilmekle birlikte, çocuklar, çevrimiçi risklerle ya da tehlikelerle karşılaştıklarında çoğu zaman ilk olarak akranlarına başvurmaktadır. Bu da anne babaların çocukları korumasını güçleştirmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin çocukların sağlığı ve mutluluğu üzeri
ndeki olası etkileri hakkındaki kaygılar giderek artmaktadır. Bu konuda daha fazla veriye ve araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

İnternete bağlanan çocukların büyük bir bölümü, bunu olumlu bir deneyim olarak görseler de çok sayıda aile ve öğretmen ekranlara gömülmenin çocukları depresif yaptığını, internet bağımlılığına neden olduğunu ve hatta obeziteyi arttırdığını düşün mektedir.
Tutarsız tavsiyeler; bakım veren kişiler ve eğitimciler için kafa karıştırıcı olabilmektedir. Dolayısıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinin çocukların sağlığı ve mutluluğu üzerindeki etkileri hakkında kaliteli araştırmalara ihtiyaç vardır.

Araştırmacılar; dijital teknolojinin aşırı kullanılmasının çocuklarda depresyon ve kaygıya yol açabileceğini kabul etmektedir. Diğer taraftan, gündelik hayatta güçlükler çeken bazı çocuklar ise çevrimiçi ortamda arkadaşlıklar geliştirebilmekte ve normalde başka hiçbir yerde bulamadıkları toplumsal desteği bu şekilde alabilmektedir.

Çocukların çoğu; ekran karşısında geçirdikleri zamana kıyasla, bunun altında
Aileler; çocukları korumak ve çocukların internette geçirdiği zamanı en iyi şekilde değerlendirmelerine rehberlik etmek amacıyla, çocukların ekran karşısında geçirdikleri zamanla ilgili olarak “ılımlı” bir yaklaşım uygulayabilir; diğer bir deyişle, bu konuda ne fazla hoşgörülü ne de fazla katı olabilirler. Çocukların internette ne kadar zaman geçirdiğinden ziyade ne yaptığına odaklanabilirler.
Özel sektörün özellikle de teknoloji ve telekomünikasyon sektörünün dijital teknoloji alanında özel bir sorumluluğu vardır. Çünkü özel sektör, dijital teknolojinin çocuklar üzerindeki etkisini şekillendirme kapasitesine sahiptir.

Veri ve gizlilik konusunda tüm sektörde uygulanacak etik standartlar geliştirmek için özel sektörün etkisinden yararlanılmalıdır. Çocukları çevrimiçi tehlikelerden koruyacak ve çevrimiçi fırsatlardan yararlandıracak diğer uygulamalar konusunda özel sektörün desteği alınmalıdır.
Devletler; hizmet sağlayıcıların internete erişim maliyetini düşürmelerine yardımcı olarak dezavantajlı çocukların ve ailelerin internete erişmesini sağlamak amacıyla, hizmet sağlayıcılar arasındaki rekabeti ve yeni buluşları teşvik eden piyasa stratejilerini ve teşvik uygulamalarını destekleyebilir.
Teknoloji ve internet şirketleri; ağlarının ve hizmetlerinin suçlular tarafından çocuk istismarı görüntüleri toplamak, dağıtmak ya da çocuklarla ilgili diğer türde ihlaller için kullanılmasını önlemelidir.
İnternete bağlanmanın çocukların sağlığı ve mutluluğu üzerindeki olası etkileri hakkındaki haberler; ampirik araştırmalara ve veri analizlerine dayandırılmalıdır.
İnternet şirketleri; anlamlı içeriklerin yerel olarak oluşturulması için paydaşlarla birlikte çalışmalıdır. Özellikle de uzak bölgelerde yaşayan, azınlık grupların dillerini konuşan ve dışlanmış gruplara mensup çocuklar için içerikler geliştirilmelidir.