Dante'nin Cehennemi

Dante’nin Cehennemi

Dante’nin Cehennemi yazımıza hoş geldiniz. Dante, diğer dünyaya olan yolculuğu ve orada gerçekleştirdiği düşsel gezintiyi 1307-1321 yılları arasında ”İlahi Komedya” adlı eseriyle kaleme almıştır.  İtalyan edebiyatının en meşhur epik şiiri olan İlahi Komedya, toplam dize sayısı 14.223 olan 3 bölümden oluşur. Bu bölümler Cehennem, Araf ve Cennet’tir. Bu yazımızda ise sizler için Cehennem bölümünü ele alacağız.

Dante'nin Cehennemi

Dante’nin Cehennemi

İlahi Komedya’daki Cehennem, orijinal adıyla İnferno bölümü, Dante’nin Virgil ile dokuz katlı dev cehennem hunisinin katlarına tek tek ziyareti aktarır. Dibe doğru inilen her çember diğerinden daha dardır. Bu yüzden huniyi andırır. Dante, cehennem yolculuğu boyunca 112 kişiyle karşılaşır ve sonunda dünyanın merkezine inilir.

Bu yolculukta 9 çemberin her birinde farklı günahlar işlemiş olanlar mevcuttur ve cezalandırılırlar. Çemberde aşağı inilip huni daraldıkça cezalar ağırlaşmaktadır. Cehennemdekilerin aldıkları cezalar, dünyadaki yaptıklarıyla belirlenmiştir. Merkezinde İblis’in beklediği cehennemin kapısında şu sözlerle karşılaşırız:

Buradan gidilir acılar kentine,

Buradan gidilir bitmek bilmeyen acıya,

Buradan gidilir yitmiş insanlar arasına.

Adalet yol gösterdi ulu rabbime,

Kutsal güç, yüce bilgelik, ilk sevgi yarattı beni.

Benden önce her şey sonsuzdu;

Sonsuza dek süreceğim ben de.

İçeri girenler, dışarıda bırakın her umudu.

Dante Alighieri-İlahi Komedya, syf:35

9 Çember

İlk Çember: Limbus

Dante'nin Cehennemi

9 çemberin birincisi olan Limbus, acının olmadığı bir alandır. Kötü insanlar olmadıkları halde dinsiz oldukları için burada olanlar, ne cezanın ne de ödülün varlığıyla karşılaşırlar. Dünyaya faydası olup dini inkâr ettiği düşünülen Aristo, Sokrates ve Platon gibi insanların yeri de burası olarak görülür. Cehennemin kendisi bir sonraki çemberde karşımıza çıkmaya başlayacaktır.

İkinci Çember: Şehvet

Dante'nin Cehennemi

Dante’nin Cehennemi için bu çember, şehvet karşısında zayıf düşmüş ruhların yeridir. Hiç dinmeyen fırtınaya maruz kalınan, azap çekilen ikinci çemberde Dante; Paris, Tristan, Helen, Aşil ve Kleopatra’ya rastlar.

Üçüncü Çember: Açgözlülük

Dante'nin Cehennemi

Üçüncü çemberde; dünyadayken, öteki dünyayı unutarak sefa süren ve bununla birlikte ihtiyacından fazla kullanarak oburluk yapanların cezalandırıldığını görürüz. Onların cezası ise sürekli yağan yağmurun altında kalmaktır. Bu yağmurun altında çürüyeceklerdir ve Kerberos’un gözetimi altında kalacaklardır.

Dördüncü Çember: Hırs

Dante'nin Cehennemi

Dördüncü çemberin cezalandırılanları benciller ve devlet malını kendi menfaatleriyle savurganlık yaparak kullananlardır. Bu paragöz insanların dördüncü çemberdeki cezası tahmin edilemeyecek kadar ağırlıkla sürüklenmektir. Dante, bu çemberde kimseyle karşılaşmaz ve dolayısıyla konuşmaz.

Beşinci Çember: Öfke

Dante'nin Cehennemi

Dante ve Virgil, eylemlerin ve bununla birlikte doğasının kendilerini kalıcı işkenceye sürükleyebileceğini bu aşamada fark ederler ve hayatı sorgulama evresindedirler. Beşinci çemberde hayattayken sürekli nefret dolu olan, diğer insanlara kötülük yapıp öfke saçanlar bedel ödeyip cezalandırılmaktadır. Dante’nin bir sorgulama içerisinde olduğunu söylemiştik. Bu sorgulamayla bu evreden itibaren asıl mevzunun kötü insan olmakla ilintili olduğunu, günahların bundan kaynaklandığı sonucuna ulaşır.

Altıncı Çember: Sapkınlık

Dante'nin Cehennemi

Altıncı çemberdeki günahkârlar, hayattayken her türlü sapkınlığı yapmış olanlardır. Bunlara; insanları dinden saptırmak, hırsızlık yapmak ve cinsel anlamda bir sapkınlık yapmak gibi eylemler örnek verilebilir. Altıncı çemberdekiler, ateş dolu bir yerde yatırılarak cezalandırılır. Ayrıca Dante, bu çemberde Farinata degli Uberti ile karşılaşır. Bunun yanında II.Fredick, Papa Anastasius ve Epikurus ile tanışır.

Yedinci Çember: Şiddet

Dante'nin Cehennemi

Bu çemberin diğer çemberlerden farkı kendi içerisinde 3 kattan oluşmasıdır. Dante, bu çemberin ilk katında, hayattayken insanlara zulmeden hükümdarların cezalandırıldığını görür. Kendilerine devamlı ok atanlar tarafından azap çeken buradaki günahkârlara, Hun İmparatoru Atilla ve Büyük İskender örnek verilmiştir. Çemberin ikinci katında, şahsına karşı şiddet uygulayanlar yani diğer bir değişle intihar eden insanlar bulunmaktadır. Canavarlar tarafından yenilerek cezalandırılırlar. Üçüncü yani son kata gelecek olursak burada şiddeti doğaya ve Tanrı’ya karşı uygulayanlar mevcuttur. Alev yağmurlarına maruz kalarak cezalandırılan bu günahkârlara Dante’nin hocası olan Brunetto Latini örnek verilir.

Sekizinci Çember: Sahtekârlık

Dante'nin Cehennemi

Sekizinci çemberdeki sahtekârlara; kadın tüccarları, dini sömürenler, rüşvet yiyenler, sihirbazlar ve hileciler gibi örnekler verilmiştir. İçinde 10 ayrı bölümden oluşan bu çember, farklı şeytanlar tarafından korunmaktadır.

Dokuzuncu Çember: İhanet

Dante'nin Cehennemi

Dokuzuncu çember, ihanet edenlere ayrılmıştır. Son çember olduğu için içinde Tanrı’ya ihanet edip karşı gelen İblis de mevcuttur. Huninin en dar ve en dip alanıdır. Burada karşılaştığı insanlara; dünyada ilk cinayeti işleyip kardeşine ihanet eden Kabil’i, Sezar’a ihanet eden oğlu Brutus’u ve Hz.İsa’ya ihanet eden havarileri örnek vermek mümkündür. Devasa buz kütlelerine batırılarak cezalandırılmaktadırlar.

Bu yolculuğun sonunda İblisle karşılaşılır ve şöyle der Dante:

Her ağızda dişler bir günahkâr öğütüyordu

Bir değirmen gibi, böylece aynı anda

Üç günahkâr birden işkence görüyordu.

Dante Alighieri-İlahi Komedya, syf:327

O üç günahkâr: Brutus, Cassius ve Yahuda’dır.

‘Dante’nin Cehennemi’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram veTwitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!


Esra Nur Zileli
Satır aralarını dipnotlarla bezeyen biri.