arama

Cinsel İstismar: Fail Hangi Koşulları Gözetir? -II-

  • paylaş
  • paylaş
  • Nida Nur Yağız

Geçtiğimiz günlerde kaleme aldığım yazının ikinci kısmını “Cinsel İstismar: Fail Hangi Koşulları Gözetir -II-” başlıklı bu yazımda sizlerle tartışacağız. Bir önceki yazıya aşağıdan ulaşabilirsiniz:

https://birparcatuhaftik.com/cinsel-istismar-failin-portresine-psikopatolojik-bakis/

Öncelikle bir önceki yazının üzerinden kısa bir giriş yapıp sonrasında failin davranışlarını irdeleyelim.

Failin portresine yönelik çıkarımlar yapmış olduğumuz bir önceki yazıda genel anlamda antisosyal kişilik bozukluğu üzerine konuşmuştuk. Buna ne gibi etkenlerin sebep olduğundan bahsetmiştik. Özellikle Bandura’nın Sosyal Öğrenme Kuramı bizi bu noktada aydınlatmıştı. Daha çok şiddetin ve uygulamasının nasıl bir arka planı gerektirdiğini tartıştığımız bir önceki yazının üzerine bu yazıda farklı bir bakış açısını izleyeceğiz. Failin hangi koşulları beklediğini ve nasıl saldıraya geçtiğini konuşacağız. Öncelikle başka hangi psikopatolojik bozuklukların bu gibi davranışlara yol açabileceğinden kısaca bahsedelim.

Failin Psikopatoloji Geliştirmesi Şart Mıdır?

Bir önceki yazıda da dediğim gibi fail psikopatolojik bozukluğu olduğu için fail değildir. Fail olduğu için psikopatolojisi vardır. Buradan hareketle antisosyal kişilik bozukluğunu anlatmıştım. Tabii psikolojide komorbidite dediğimiz bir kavram vardır. Gerçi bu tıpta da kullanılır. Bu kavram bize bir hastalığın başka bir hastalıkla aynı anda görülmesini ifade eder. Örneğin fail aynı zamanda depresyon hastası da olabilir. Sosyal kaygı bozukluğu kuvvetle muhtemel olabilir. Bu sebeple tek bir psikopatolojiden söz etmemiz yanlış olacaktır fakat psikolojide normal olarak tanımladığımız bir insan fail olamaz. Bu sebeple psikoloji perspektifinde psikopatoloji şartı vardır, diyebiliriz. Psikopatolojilerden algısal bozukluğa neden olan şizofrenide de normal dışı davranışlar görmek mümkündür. Kişiye o an duymuş olduğu birtakım sesler ya da görmüş oldukları cinayet işlemesini ya da cinsel istismarda bulunmasına yol açabilir. Bu onu aklar asla demiyorum. Zaten bu tip bozuklukları olan insanların belli bir bakım hâlinde olmaları gerekir. Aynı zamanda psikoeğitimle de kendilerinin farkında olmaları gerekir. Tabii ciddi bir şizofreni ise işin içinden çıkmak da zordur ama belirtmekte fayda var. Tahmin edemeyeceğimiz birçok etken insanlık dışı davranışları doğurabilir.

Pedofili Nedir?

Pedofili, en az 16 yaşında kendinden 5 yaş küçük bir çocuğa karşı cinsel ilgi duyan kişilere denmektedir. Pedofililer %50-70 oranında cinsel parafilililerle bir arada görülür. Yani sürtünmecilik, röntgencilik gibi farklı cinsel fanteziler pedofilide vardır. Bu fantezileri bir sonraki yazıda daha da detaylandıracağım. Yapılan araştırmalar pedofililerin genellikle erkek olduğu yönündedir. %1-6 oranında kadın pedofililer olduğu saptanmıştır (Erdoğan, 2010). Şimdi bu bilgilerle özellikle pedofililerin çocuklara nasıl ulaştığını konuşalım.

Fail Kurbanlarına Nasıl Ulaşır?

Günümüzde iletişim kaynaklarının artmasıyla birlikte istismarcılar da bu kaynaklar üzerinden kurbanlarına ulaşmaya başlamışlardır. Tabii kurban profiline göre failin hangi sanal ortamda bulunacağı farklılık göstermektedir. Bu sebeple ilk olarak ihmal edilmiş, ev içinde ebeveynlerine açılamamış, onun fikrine hiç önem verilmemiş bir çocuğun oyun esnasında birinin ona açık ve ilgili olmasıyla devam eden bir süreci ele alalım. Cinsel istismarcılar, özellikle pedofili dediğimiz çocuklara yönelik cinsel sapkınlığı olanların oyun platformlarında çocuklarla iletişim kurup onları kandırdıklarını hepimiz bilmekteyiz. Bu kandırılmaya çocuğun da açık olması gerekmektedir. Yani birinin ona olan ilgisine karşı vereceği tepkiler de kilit noktadır (Koçtürk & Yüksel, 2018). Sonu gerçekten çok kötü biten bu sürecin hiç yaşanmamasının en büyük payı ailelerin çocukla iletişimine bağlıdır. İnternet çocuk bakıcısı değildir. Hatta çocuk için eğer düzgün kullanılmazsa en tehlikeli yerdir. Şöyle düşünün, çocuğunuzun tek başına dışarı çıkıp hiç bilmediği sokaklarda yürüdüğünü ve bu sokakların tehlikeli olduğunu. İşte aileler tam da bu noktada yanılmaktadır. Çocuk evde olsa da internet yüzünden güvende olmayabilir.

Peki Buna Nasıl Engel Olabiliriz?

Dediğim gibi, ihmal edilmiş çocuk failin dikkatini çeker. Oyun oynarken “chat” kısmında çocukla onun yaşlarında olan bir çocuk gibi konuşarak ilk başta arkadaş olmaya çalışır. Yani ailenin veremediğini ona vermeye çalışır. Sonrasında failin istekleri de farklılaşır. Bu noktaya gelmemek için ailelerin çocuğu internetle başı boş bırakmaması gerekir. Önce belirli saat aralıkları ile onu kontrol etmeleri önemlidir. Çocuk da bir bireydir. Onun fikirlerine, isteklerine saygılı olmak ve dinlemek özgüveni için bir yatırım olacaktır. Aynı zamanda aileye ve güvendiği insanlara karşı açık olan çocuk, bir istismarcı ile karşılaştığında ona karşı direnç gösterebilecektir. Öyle olmasa dahi ailesinden destek isteyecek bir bilinçte olacaktır. Bu sebeple çocuğun yetiştirilmesi ve cinsel eğitimin ilk olarak aileden öğrenilmesi ş a r t t ı r. İnternet üzerinden sohbet esnasında ya da internette gezinirken karşısına çıkan bir resimden önce ailesinin çocuğa bunu öğretmesi gerekir.

Stalk

Sosyal medyada hem çocuklar hem de yetişkinler istismara açık bir pozisyondadır. Stalk dediğimiz gizli takip olayını çok fazla yaşamakta ve görmekteyiz. Cinsel istismarcılar özellikle stalk’a daha fazla başvurur. Birden e-posta adresinize ya da uygulamaların mesajlaşma bölümlerine bir istismarcının fotoğraf atması, mesaj yazması mümkündür. Bu mesajların içeriği belki ilk bakışta istismar gibi olmayabilir. İstismarcı, sizinle buluşmak istediği için ve sonrasında başka planları olduğu için iyi bir insan profili çizmeye çalışabilir. Duygusal olarak sizden faydalanmak isteyebilir. Özellikle ailesindeki sorunlardan, şiddetten bahsediyorsa uzak durmanız en doğrusu olacaktır. Elbette kimseyi uzak durmadığı için ya da kurban pozisyonuna düştüğü için yargılayamayız ama istismarcının klinik bulgularındaki profilinde böyle bir geçmişin olabileceğini psikoloji söylüyorsa dikkat etmekte fayda vardır. Bir önceki yazıda da bahsettiğim gibi şiddet öğrenilir. Öfkesini kontrol edemeyen ve geçmişinde aile içi şiddete maruz kalan bir insanın bunu yansıtmayacağını bilemeyiz.

Yazıyı bu noktada noktalayıp serinin üçüncü yazısında detaylı olarak parafililerden ve vaka örneklerinden bahsetmeye çalışacağım. Bu konular hakkında sorunuz öneriniz olursa lütfen belirtin.

Kaynakça

ERDOĞAN, A. (2010). Pedofili: Klinik Özellikleri, Nedenleri ve Tedavisi, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, Cilt: 2(2), SS: 132­-160.

KOÇTÜRK, N. & YÜKSEL, F. (2018). Ergenler için Modern Tehlike: Çevrimiçi Flörtten Cinsel İstismara, Düşünen Adam Dergisi, Cilt: 31, SS: 294-300.