Subutay Kimdir?

Cengiz Han’ın En Güçlü Generali: Subutay Kimdir?

Cengiz Han'ın en güçlü generali Subutay'ın hayatı ve başarıları
Cengiz Han'ın en güçlü generali Subutay'ın hayatı ve başarıları

İnsanlık kadar eski olan savaş kavramı başlı başına bir araştırma konusu olup kendi içinde birçok alt dala ayrılır. Fakat bir savaşı kazanmanın kilit noktalarından biri orduyu yöneten komutandır. Tarihte başarılarıyla yer edinen birçok ünlü komutan vardır. Yaşadıkları dönemlerinin farklı olması, hangisinin daha başarılı ve güçlü olduğunu seçmemizi imkansız kılar. Kimine göre Kartacalı Hannibal kimine göre Büyük İskender kimine göreyse en başarılısı Timur’dur. Bugün istatiksel olarak birçoğundan önde olan Cengiz Han’ın gözde kumandanı Subutay (Sübedey)’den bahsedeceğiz. Peki o zaman Subutay kimdir? Gelin beraber inceleyelim.

Subutay Kimdir?

Subutay Kimdir?

Cengiz Han’ın en güçlü askerlerinden Subutay kimdir? Tarihçiler tarafından Tuva Türklerinin Uranhay kabilesinden olduğu kabul edilen Subutay, Cengiz’in saflarına katıldığında çocuk sayılabilecek bir yaştaydı. Babası Çarçuday ve Cengiz Han’ın babası Yesügey arasında sağlam bir dostluk vardı. Bu dostluk neticesinde Çarçuday, Subutay’ın abisi olan Çelme’yi daha bebekken Yesügey’in himayesine bırakmıştı. İlerleyen dönemlerde Çelme ve Temuçin (Cengiz Han) yakın arkadaş olacaktı. Fakat Yesügey’in öldürülmesi üzerine iki arkadaş kaçak bir hayata sürüklenmiş, zorlu bir sürece girmişti. Tam tarihi bilinmese de Subutay’ında Cengiz ve abisine katıldığı zaman dilimi bu noktadadır. Büyük Moğol İmparatorluğu’nun temellerinin atılmaya başlandığı dönemden Cengiz Han’ın oğlu olan Ogeday’a kadar süren askeri başarılar dizisi bu şekilde başlamıştır.

Subutay Kimdir?

İmparatorluğun Arkasındaki Güç

Subutay’ın İmparatorluktaki önemli yerini kavramak için Fransız yazar Leon Cahun’un şu sözlerine başvurabiliriz: “Cengiz Han’ın siyasetiyle hazırladığı yönetimiyle koruduğu her şeyi kılıcı ile tamamlayan insan kılığına girmiş bir savaş tanrısıydı. “Subutay’ın bu denli başarılı ve ileri görüşlü olabilmesini sağlayan faktör bilinen dünyanın dört bir yanına dağılmış olan casuslarıydı. Avrupa’da Moğolların gerçek olup olmadığı tartışmaları sürerken, Subutay pek çok yerel lordun ve kralın sarayına sızmış ve derin istihbaratlar toplamayı başarmıştı. Aynı zamanda Cengiz Han’ın güvendiği kişilerden oluşan “Cengiz’in 4 Köpeği” adlı ekibin en göze çarpan üyesi olmuştu. Yemini sırasında söylediği “Sıçan gibi olacağım ve başkalarını toplayacağım. Kara karga gibi olacağım ve büyük sürüler toplayacağım. Atı örten bir keçe battaniye gibi seni saracak askerler toplayacağım. Çadırı rüzgardan koruyan keçe örtü gibi çadırını korumak için büyük ordular kuracağım.” sözü ile güvenirliğini ve sadakatini gözler önüne sermiştir.

Subutay Kimdir?

Çin ve Kore Seferleri

Subutay, Cengiz’in birliği sağlamak için yaptığı pek çok savaşa katılmıştır, fakat ilk büyük savaşı Han’ın öncü birliği olarak Kuzey Çin üzerine katıldığı seferdir. Çin seferi sonrası yeni strateji ve plan yapmak üzere duran Moğol ordusunun aksine boş durmayarak Kore’yi fethetti. Ardından Cengiz Hanla birlikte başkent Karakorum (Karakurum)’a döndü. Moğol tüccarları katlederek Cengiz’in nefretini kazanan Harzemşahlar bir sonraki hedef oldular. Karakorum’dan 55 bin kişilik bir ordu başlarında Cengiz Han ve Subutay ile harekete geçerek kısa sürede Harzemşahları yok etti.

Rusya ve Avrupa Seferleri

Sefer sonrası Cengiz başkente dönerken orduyu Subutay’ın emrine vererek Rusya’yı Moğol İmparatorluğuna bağlamasını istedi. Soğuk kış şartlarına ve zorlu Rusya coğrafyasına rağmen; Napolyon ve Hitler gibi askeri deha sayılan kişilerin alamadığı Rusya’yı alan Subutay, Han’a bir mektup yazarak Avrupa seferi için izin istedi. Gelecek cevaptan neredeyse emin olan general vakit kaybetmeden Kuzey İran, Azerbaycan ve Güney Kafkasya’yı fethetti. İki tümenden oluşan ordusuyla Avrupa’da başarı üzerine başarı kazanan Subutay, Cengiz Han’ın ölümü üzerine Han’ın oğlu olan Ögeday’a hizmet etmeye başladı. Dönemin ve Avrupa’nın en güçlü ordusu sayılan Macar ordusunu iki farklı yerde eş zamanlı şekilde yenerek adını tarihe silinmesi zor bir şekilde yazdırdı. 72 yaşında öldüğü zaman 32 milleti yenilgiye uğratmış ve 65 savaş kazanmıştı. Son olarak Büyük İskender’in komutanın önemini vurgulayan şu sözlerini hatırlayalım:

“Bir koyun tarafından komuta edilen aslan ordusundan korkmam; ama bir aslan tarafından komuta edilen koyun ordusundan korkarım.”

Büyük İskender

Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!