EdebiyatGenelTarih

Türkçe'yi Bekleyen Büyük Tehlike

“Dilini unutan kavimlerin tarihten adları bile silinir gider. Anadolu, böyle yok olmuş kavimlerin binlerce yıl sonra kazılarda bulunan çanak çömlek kırıntıları ile doludur.“ Türk tarihinin başlangıcından cumhuriyetin ilanına kadar geçirdiğimiz dil ve edebiyat dönemlerini bir önceki yazımda kısaca anlatmıştım. Bu yazıda ise dilimizle milli şuurun…
Daha fazla oku
EdebiyatTarih

Genel Hatlarıyla Türk Edebiyatı Tarihi

Türk edebiyatı sonsuz bir okyanus, uçsuz bucaksız bir ova gibidir. Türk edebiyatının her dönemi ayrı ayrı incelenmesi gereken, hem her dönem hakkında birkaç kitap okuyarak hem de dönemle çağdaş yazarların eserlerini inceleyerek öğrenilebilecek zor fakat…
GenelHayatSosyolojiTarih

Milliyetçilik ve Samimiyet

Unutmayalım, işlerimiz ve düşüncelerimiz samimi olmadığı sürece ne yaptığımızın ve ne düşündüğümüzün hiçbir önemi yok. 21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşamaktayız. İnsanlık, aradan geçen yüzyıllar karşısında sürekli olarak…