Asosyal Olmak

Asosyal olmayı öğrenmeden önce genel olarak bilinen bir yanlışı düzeltmemiz gerekiyor. ”Asosyallik nedir?” sorusuna cevap vermemiz gerek. Çünkü toplum içinde yer alan kuşak farkı ile oluşmuş yanlış algı bu soruya yanlış veya farklı cevaplar verilmesine neden oluyor. Öncelikle şunu belirteyim. Asosyallik, toplum içinde zaman geçirmeyen, insanlardan uzak zaman geçiren kişiler değildir. Tüm gününü teknolojik cihazlarda geçiren kişilerde asosyal değildir. Asosyal olan kişiler toplum dışında olan ve bunları yapmak isteyen, düşünen insanlara verilen genel bir isimdir. Bunları yapmak isteyen kısmı bizim için çok önemli. Çünkü asosyallik insanları tercihi ile oluşmuş bir yapıdır. Tüm bu paragrafı özetlemek istiyorsak cümlemiz şu olabilir: Asosyallik kendi isteği ile toplumun dışında bulunan kimselerin oluşturduğu yapıdır.

asosyal

Neden insanlar kendi isteği ile asosyal olmak ister?

Kişisel bir tercih olmasının en basit nedenleri çocuklukta olan gelişim süreci ve topluma olan adaptasyon sürecinin sancılı bir süreç halinde geçmesidir.

Çocukların gelişim süreci ilkokul ve ortaokul yaşlarında en hızlı sürece girer. Çünkü kendi yaşıtlarında birden fazla kişiyle sosyalleşir. Bu sosyalleşme evresine hazırlanmaları için anne ve babanın okul öncesi gelişimini desteklemesi gerekir. Bu anaokulu evresinin önemini gösterir. Anaokuluna giden bir çocuk ilkokulda aksama yaşamadan sosyal ortama hazır bir şekilde adapte olur. Devamında ise ortaokulda olan sosyal yaşam desteklenerek güçlendirilmiş olur.

Topluma olan adaptasyon süreci ise okul hayatı boyunca devam eden bireylerin okul dışı ve mesleğe hazırlık sürecinde kendini tanımasıyla ile birlikte olur. Okul dışında geçirilen zaman farklı insanlara açılan en büyük kapıdır. Fakat bu açılan kapı istediğiniz insanları her zaman size sunmaz. Sizlere sunulan bu istemediğiniz insanlar size olumsuz yönde mesaj ileterek olmak istediğiniz yerlerden uzaklaşmanıza neden olur. Bu uzaklaşma sizi insanlardan, toplumlardan ve çevrenize kadar uzar. İşte bu uzaklaşma sizi okul dışında olduğu gibi okul içinde de sürekli kovalar. Bu kovalamaca sonrasında karar verirsiniz. Bu kararınız istemeden de olsa asosyalliktir.

Asosyallik hastalık mıdır?

Asosyallik hastalık değildir. Fakat hastalıkların oluşması için zemin görevi görür. Bu hastalıkların geneli hormonsal hastalıktır. Bunun nedeni insanın sosyal bir varlık olmasıdır. Bu sosyallik insan vücudu için ideal dengeyi oluşturur.

Asosyallik hastalık değil ise neden toplum içinde hastalık olarak geçiyor?

Bu durum sadece asosyallik için geçerli olmasa bile bu duruma benzer şeyler için genel bir yorum yapma şansımız var. Öncelikle insan değişime açık bir varlıktır ama değişmek toplum içinde zaman alan bir süreçtir. Bu değişimlerden birisi de asosyalliktir. Asosyallik toplumun %25 gibi bir miktarını kapsar. Bu oran ve topluma olan farklılıkları nedeniyle asosyallik hastalık olarak geçer toplumda. Toplumda böyle geçmesine rağmen asosyalliğin kesinlikle hastalık olmadığına bu yazı sayesinde emin olabilirsiniz.

Asosyal olduğumuzu nasıl anlayabiliriz?

Asosyal olduğumuzu bazı temel bilgiler ile öğrenebiliriz. Bu temel bilgiler ise kişilerin yasalara ve sosyal davranışlara uymakta güçlük çekmesi, sorumluluk almakta ve işi sürdürmekte güçlük çekmesi ve daha fazla risk alarak, sonucu düşünmeden hareket etmesidir. Bu temel bilgilerin dışında dinlenilen müzik, grup çalışmalarına olan bakış açısı gibi genelleme dışında tutulabilecek bilgilerde bize asosyallik konusunda bilgi verir.

Asosyal olduğumuzu biliyoruz, ne yapmalıyız?

Aslında bu kişisel bir cevap barındıran soru. Çünkü insandan insana değişen olaylar ile karar verdiğiniz asosyallik nedenleri birbiriyle aynı olması çok düşük ihtimaldir. Aynı konulardan etkilenerek oluşmuş asosyallik durumları için en önemli adım karar vermeniz. Bu durumları değiştirmek istediğinizi kendinizin inanması ve bunu uygulamak için kendinizi ikna etmeniz gerekmekte. Değişmek istiyorsanız kendinizden başlamak zorundasınız.

Asosyallik araştırmacılardan ve sağlık sektöründen nasıl yorum alıyor?

Asosyallik konuya hakim kişiler tarafından kişisel gelişimde bir basamak olarak görülüyor. Kişi asosyallik sayesinde insanları gözlemlemeye şans bulur, kendine ayırdığı süreyi uzatır, kendi sınırlarını genişletecek zamanı bulabilir. Hastalık olmadığı için tedavi süreci yoktur. Bu nedenle maddi ve manevi zorluklar yaşanmaz. Tüm bunların yanında hobiye yönelmek gibi şans bulursunuz. Kısacası kendinize ayıramadığınız zamanları elde etmiş olursunuz.

Sonuç olarak Asosyallik:

Asosyallik hastalık değildir. İnsanın kendi kararıyla ortaya çıkar ve kendi kararıyla son bulan kişisel gelişim basamağıdır. Toplum içinde %25’lik alanı kapsar. Gelişen ve değişen toplum yapısına uyum gösteremeyen bireylerde gözükür. Bu nedenle toplumu oluşturan asosyal kitle zaman ve mekân olarak farklılık gösterebilir.

KAYNAKÇA

www.wikipedia.org/wiki/Asosyal

www.psikolojik.gen.tr/asosyal.html


Ayhan Doğa Tanrıverdi
Hacettepe Üniversitesi'de tasarımcılık okuyorum. Gündüz vakti müzik dinleyerek otomobil tasarlıyorum. Gece olunca Bir Parça Tuhaftık'da yazı yazıyorum.