Antik Roma'da Hukuk ve Adalet

Antik Roma’da Hukuk ve Adalet

Bu yazımızda Antik Roma‘da hukuk ve adalet kavramlarının nasıl işlediğine göz atacağız.

Antik Roma Adaletinde Ayrım Var Mı ?

Antik Roma’da hukuk ve adalet bakımından çok keskin büyük ayrımlar vardır bu ayrımın en kesin noktası ise kişinin Özgür Romalı olup olmadığı.

Antik Roma devrinde kölelerin hiç bir hakkı yoktur.

Üst sınıf Romalı bir vatandaş ile kölelerin aldığı cezalar arasında çok büyük farklar vardır. Zaman geçtikçe Romalılar köle sınıfına zulmü daha da arttırır bunun en önemli nedeni ise M.Ö 71 yılında çıkan 3.Köle savaşları.

Spartacus ve arkadaşlarının çıkardığı 3.Köle savaşları bütün Roma’da büyük kargaşaya neden olmuş ve bu kargaşa kölelere karşı yapılan zulmü artırmıştır.

Antik Roma’da İnanç Özgürlüğü

Antik Roma pagan inançlarına son derece bağlıydı ve inanç konusunda hukuklarında çok katı kurallar uygulanmaktaydı.

Roma topraklarına yeni yeni giren Yahudilik ve Hristiyanlık için çok katı kurallar koyulmuştu. İbadet halinde yakalandıkları anda çarmıha geriliyordu.

Bu olaydan ötürü Yahudiler ve Hristiyanlar Roma baskısından kaçmak için yeraltına tüneller kazarak yaşamlarını uzun bir süre orada sürdürdüler ve ibadetlerini orada yaptılar.

Hristiyanlık ve Yahudilik dışında Antik Yunan’dan kalan Bacchanalia dininde Antik Romalılar tehlikeli görüyorlardı ve belli bir dönem denetimler çok yetersiz kalmış ve sırf bu inanışı durdurmak için Roma M.Ö 186 yılında bu inanışa karşı kanunlar çıkardı.

Antik Roma'da Hukuk ve Adalet

Antik Roma’da Yargılanma ve Cezalar

Antik Roma devrinde Özgür Romalılar ile Köleler yargılanma biçimleri çok farklıydı.

Kısa örnek olarak bir köle hırsızlık yaparken olay yerinde yakalandığı zaman olay yerinde öldürülüyordu ancak bir Özgür Romalı çaldığı malın üç dört kat fazlasını tazminat olarak ödeyerek dava kapatılabiliyordu.

Zengin olan Romalılar kendilerine avukat tutabiliyordu hatta dünyada avukatlık örneği ilk olarak bu devirde görülmüştür.

Ve temel olarak davalarda iki tarafın düzeyi de değerlendiriliyordu Özgür Romalı bir kişi köleyi öldürdüğü vakit ceza almıyordu.

İşte uygulanan bazı cezalar;

  • Çarmığa germe, Hristiyan, Yahudi ve yönetimin kabul etmediği dinlere mensup kişileri idam etmede kullanılıyordu.
  • Çuvala koyup boğma, bu yöntem Roma adaletinde çok ağır cezası olan Baba’sını öldüren kişilere veriliyordu.
  • Sürgün, Üst düzey Romalılar öldürme suçları haricinde bu cezayı alıyorlardı.
  • Kırbaç, Romalı olmayan kişiler en küçük hatalarında bile halka açık alanda kırbaçlanıyordu.
  • Para cezası, hafif ve orta suçlarda Romalı bir vatandaş para cezası alıyordu ancak alt sınıftan biri için bu suçlar idam sebebiydi.
  • Hayvanlara yem etme, en ağır suçları işleyen Romalılar bu cezaya mahrum kalıyordu.
  • Arena, köleler gladyatörler ile dövüştürülerek cezalandırılıyordu bu olaylar Romalılar tarafından arenalarda büyük zevkle izleniyordu.

‘Antik Roma’da Hukuk ve Adalet’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram veTwitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!


Metincan Dikmen
Hürriyet kahramanının izinden... Bir Parça Tuhaftık