9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu

98 sene önce bugün. 9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu

15 Mayıs 1919, Ege‘nin İncisi İzmir, Yunan orduları tarafından işgal edilmiştir. O dönemde milli mücadele duygusu henüz oturmamış bir topluluk söz konusu iken, milli mücadele olgusunun halk tarafından benimsenmesinde İzmir’in işgalinin büyük önemi vardır.

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu

Milli Mücadele Kurşunu

15 Mayıs günü Yunan askerleri İzmir‘de rıhtıma çıkar. Büyük Yunan ordusuna karşı olabilecek sadece 200 asker mevcuttu. Durum bu iken ordu başında bulunan Ali Nadir Paşa, askerlerine emir vererek silahlarını teslim etmelerini söylemiştir. Türklerin bu teslimiyeti sonucunda Yunan ordusu sevinç gösterisi yaparken, hepimizin bildiği Hasan Tahsin, milli mücadeleyi ateşleyecek olan ilk kurşunu atmıştır.

Bu kurşun milli mücadeleyi başlatan ilk kurşun olarak kabul edilir.

Yunan ordusu, ellerinde silah olmayan diğer askerlere de saldırarak, birçok askerimizin ölmesine sebep olmuştur.

Bu kurşun milli mücadeleyi başlatan ilk kurşun olarak kabul edilir.

İşte bu dönemden itibaren İzmir halkına karşı yapılan eziyetler başladı ve halk acımasızca öldürülüp, darp edilip, tecavüze uğradı.

Kaynaklarda işgalin bu ilk gününde 400 Türkün öldürüldüğü yazılmaktadır. İzmir halkı tek çözümün silahlanmak ve birlik olmanın farkına vararak ilk direniş birliklerini oluşturmaya başladı.

İzmir’in işgal edilmesi üzerine halkın, milliyetçilik ve vatan sevgisi duyguları körüklenmiştir. Çeşitli bölgelerde, en kalabalık kesimlerden en ücra köşelere kadar halk ayaklanmış ve protestolarla İzmir’in işgaline karşı direnişe geçmiştir.

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu

İzmir’in Kurtuluşu

İzmir’in işgalinin hemen ardından Atatürk, Samsun‘a çıkarak milli mücadeleyi başlatmıştır.

Eldeki kısıtlı imkanlara rağmen gerekli mitingler ve kongreler gerçekleştirilmiştir.

Nihayetinde gerçekleşen 30 Ağustos Zaferinden sonra Yunan ordusu İzmir‘e doğru geri çekilmek zorunda kalmıştır. Türk topraklarından atmadan durmayacak olmaya karar veren Türk ordusu, 9 Eylül‘de o büyük kurtuluşu gerçekleştirmiştir.

Mitinglerin örgütlenme hedefinin meydana getirmiş olduğu bir diğer güzellik ise; kadınların evde, Yunan askerlerinden kurtarabildikleri bez parçalarını birleştirerek Türk bayrağı yapmalarıydı.

Türk ordusu İzmir‘e geldiğinde halkta meydanlara çıkmıştı. Hükümet Konağı önünde bayrağın göndere çekilmesi bekleniyordu. Konak’ın önündeki kalabalık arasından Ali Rıza Akıncı ve birlikleri gelmiş, Yunan bayrağının indirilip, Türk bayrağının asılmasını istemiştir. Fakat o sırada Akıncı‘nın üzerinde bayrak bulunmamaktadır. O sırada kalabalığın içinden bir kadın saklamış olduğu bayrağı çıkarmış ve göndere dikilen ilk bayrağı vermiştir. Kapılar kırılarak hedefe ulaşılmış, bayrak dikme görevi Yüzbaşı Şerafettine verildiği için daha sonra asıl bayrak da göndere çekilmiştir.

Türk Milletinin bu zaferi, çok büyük ve coşkulu kutlamalara sebep olmuştur. Ancak Yunan ordusu kabus gibi günler yaşamaktadır. Çeşme‘ye çekilen Yunan ordusunun bazı birlikleri gemilere yetişemeyince, sığınmak amacıyla denize atladıkları gözlemlenmiştir. İşte o, “Düşmanı denize dökmek” terimi Türk ordusunun, Yunan birliklerini denize dökmesinden gelmektedir.

İzmir Yangını

9 Eylülde İzmir kurtarılmış, 11 Eylül‘de tamamen himaye altına alınmıştır. Halk, millet, ordu, Mustafa Kemal Atatürk çok mutlu iken; bazı kaynaklarda Yunan ordularının gitmeden önce Büyük İzmir Yangınını çıkardığı yazmaktadır. Birçok alan kullanılmaz hale gelirken, 12 Eylül’de İzmir yanarak kül olmak üzereydi.

9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu

Atatürk İzmir’in kurtuluşunun ardından şu sözleri söylemiştir;

“ Bütün cihan işitsin ki efendiler artık İzmir, hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Kaynakça

  • akademiktarihtr.com
  • wikipedi.com
  • hüriyet.com

9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu” adlı yazımızın sonuna geldik. Bizleri Instagram ve Twitter hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer içeriklerimize de göz atmayı unutmayın!