30 Ağustos Zafer Bayramı

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yapılan 30 Ağustos Büyük Taarruz milletimizin de büyük fedakarlıklarıyla ve canları pahasına ülkelerini korumaları sonucunda tarihi bir zafer olarak kabul edilmiştir.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Sakarya Meydan Muharebesi

Yunanlıların Anadolu içerisinde ilerlemesi sonucunda ülkede büyük yankılar uyanmaya başlamıştır. O dönemde Mustafa Kemal’e karşı olanlar, elde edilen yenilgiyi ona bağlarken; Mustafa Kemal’e inananlar, bu işin altından yalnızca onun kalkabileceğinin farkındaydılar.

İnönü Muharebesi, Yunanlıları yıldırmaya yetmemiştir. Yunanlılar tekrar gücünü toplayarak büyük bir taarruza hazırlanırlar ve 10 Temmuz’da harekete geçmeleri üzerine attıkları adımlar başarılı olmaya başlar. Türk ordusuna Eskişehir ve Kütahya üzerinden yenilgiye uğratmayı başarırlar. Yunan ordusu ve Türk ordusu teçhizat ve donanım bakımından karşılaştırıldığında, Yunan ordusu oldukça şanslı durumda görülmüştür.

Meclis’te Mustafa Kemal Atatürk’ün, ordunun başına geçmesi isteniyordu ama Mustafa Kemal Atatürk’ün bu isteği yerine getirmesi için bir şartı vardı; TBMM’nin yetkilerini kullanmak. Bunun üzerine 5 Ağustos’ta Atatürk başkumandan seçildi ve 3 ay boyunca tüm yetkiler devredildi. Hızlıca alınan bir karar sonucunda ülkede Tekalif-i Milliye Emirleri yayımlandı.

Türk milletinin, Başkomutanı’na ve ordusuna verdiği destek asla sona ermedi, yayımlanan bu emirler, imkanlar el verdiğince seferberlik derecesinde yerine getirildi. İmkanlar Yunanlılardan taraftı, ama Türk ordusunun azmi, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğü bütün savaşın seyrini değiştirdi.

“Hatt-ı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz…”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Sakarya meydan muharebesi bir Türk zaferiydi!

30 Ağustos Meydan Muharebesi

Yunanlılara karşı yapılacak olan büyük taarruzun rotası çok önceden, 3 stratejiye göre çizilmişti. Oyalama, strateji ve genel taarruz… Oyalama süresi 15 Mayıs 1919-6 Ocak 1921 tarihleri arasıdır. 6 Ocak 1921’den Sakarya zaferi’ne kadar ise stratejik dönem başlamıştır. Her iki adımda da başarılı olan Atatürk, büyük taarruz kısmında elimizde olmayan top, tüfek gibi imkansızlıklar yüzünden taarruzu ertelemeye karar verir.

Eksikleri tamamlamak adına stratejik bir anlaşma yapmayı hedefleyerek, 22 Mart 1922’de üç aylık ateşkes anlaşması imzalanmıştır. Bu ateşkes sürecinde bağlantılar kesilmeyerek, problemin diplomasi yoluyla çözmeye çalışılsa da istediği hedefe ulaşamayan Mustafa Kemal Paşa, geriye tek bir yol kaldığını ve bu yolunda; Yunanlıların Anadolu’dan geldikleri gibi, yani savaşarak göndermek olduğunu duyurur.

26 Ağustos 1922 sabahı… Topçularımızın ateşiyle Büyük Taaruz’a başlanmıştır.

Türk ordusunun taarruz planı, ikiye ayrılan ordulardan ikincisi düşmanı oyalarken, birinci ordu birliklerinin düşman hatlarını yarmasıdır. Arkası kesilmeyen bu taarruz sonucunda Yunanlıların birçok mevzisi düşürülmüş, Afyon ilimiz kurtarılmıştır. Dumlupınar mevzilerine çekilen Yunan ordusu, 30 Ağustos günü, Türk ordusu tarafından büyük bir savaşın içine alınmıştır.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos Zaferi

30 Ağustos Başkumandanlık Meydan Muharebesi’ni, Yunan ordusunu büyük bozguna uğratarak kazanılmıştır. Yunanlıların İzmir’e doğru kaçması üzerine Atatürk, herkes tarafından bilinen o emri vermiştir.

“Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri! “

Bir millet için çok anlam ifade eden bu cümle, kelimelere dökülmesi imkansız bir gurur taşımaktadır. Falih Rıfkı Atay bu emri, bir edebiyat şaheseri olarak nitelendirmiştir.

Atatürk’ün yazdığı zafer bildirgesi ise şöyledir:

“… Büyük Türk milleti, ordularımızın kabiliyet ve kudreti düşmanlarımıza dehşet, dostlarımıza emniyet verecek bir kemal ile tezahür etti. Millet orduları on dört gün zarfında büyük bir düşman ordusunu imha ettiler. Dört yüz kilometrelik fasılasız bir takip yaptılar. Anadolu’daki bütün memaliki müstevliyemizi istirdat eylediler. Büyük zafer münhasıran senin eserindir… Büyük ve soylu Türk milleti, Anadolu’nun halâsı zaferini tebrik ederken sana İzmir’den, Bursa’dan, Akdeniz ufuklarından ordularının selamını da takdim ediyorum.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Mustafa Kemal
30 Ağustos Zafer Bayramı

Bir tarih yazıldı; orduyla, vatanı adına canını feda eden onlarca insanla, şehitlerimizle, Mareşal Fevzi Çakmak Paşayla, Türk çocuklarıyla, Türk askerleriyle… En çok da Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ile…

Hiçbir ülkenin sahip olamayacağı komutan ve millet ile zafer kazanıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı… 1926’dan beri her sene bu anlamlı, değerli günü kutlamaktan vazgeçmeyen Türk Gençliği; birinci vazifen Türk İstiklalini ve Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Unutmanın mümkün olmadığı tarihimizi saygıyla ve minnetle anmak, korumak onur verici. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun!

“30 Ağustos Zafer Bayramı” adlı yazımızın sonuna geldik. Diğer içeriklerimize göz atmak için buraya tıklayın. Ayrıca, bizi Instagram ve Twitter üzerinden takip etmeyi unutmayın.

Kaynakça:

  • Türk İnkılap Tarihi – Pro. Dr. Mevlüt ÇELEBİ
  • Atatürk İlke ve İnkılapları – Dr. Şule KİŞİ
  • Kısa Türkiye Tarihi – Sina AKŞİN
  • Türk İnkılap Tarihi – Prof. Dr. Hamza EROĞLU
  • Fotoğraflar: neifeless colorizations